Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Flödesvatten släpps ut på invallningsområdena längs Kyro älv (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Publicerat 17.4.2013 kl. 17.15

Vattenståndet i Kyro älv vid kontrollstationen i Nikkola överskred idag onsdag 17.4.2013 kl. 17 översvämningsgränsen som i vattendomstolens tillstånd har fastställts till nivån N43 +40,00 m. När vattenståndet vid bron i Nikkola överskrider nivån N43 +40,00 m ska man enligt tillståndet stanna pumpverken vid invallningsområdena och släppa ut vatten till invallningsområdena i Tieksi och Rintala genom att öppna översvämningsluckorna.

Pumpverken vid invallningsområdena i Tieksi och Rintala stannades och översvämningsluckorna i Röyskölä och Ionoja har öppnats. Flödesvattnet har börjat strömma ut på invallningsområdena i Rintala och Tieksi, som till största delen består av åkermark. I morgon släpps flödesvatten även ut på det invallade området i Halkosaari. Vatten släpps ut på invallningsområdena i den mån det är nödvändigt. Vatten släpps ut så länge tills att översvämningsgränsen underskrids. I området kring Tieksi och Rintala blir man tvungen att stänga vägar på grund av vattnet som sprider sig.

Genom att släppa ut vatten på invallningsområdena förebyggs betydande översvämningsskador för bebyggelsen i Ilmola. För att minska flödestoppen i Kyro älv utnyttjas även de konstgjorda sjöarna. Vatten tas nu även till de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi. I Lappo å lagras vatten i Hirvijärvi konstgjorda sjö. I Lappo å överskrids översvämningsgränsen vid Pouttu sannolikt i morgon eller övermorgon.

Senast har vatten letts till invallningsområden kring Kyro älv i oktober 2012. Då låg ca 2000 ha åkermark under vatten i Rintala, Tieksi och Halkosaari invallningsområden. År 1984 sträckte sig översvämningen i Kyro älv som störst från bebyggelsen i närheten av Ilmola centrum ända till forsarna i Ylistaro. Området som täcktes av vatten var över 7000 ha. Invallningsområdena i Tieksi och Rintala var inte ännu i bruk år 1984.

Tilläggsuppgifter:

  •  Byggmästare Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Ingenjör Tommi Mäki, tfn 0295 027 882, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Äldre ingenjör Tuuli Saari, tfn 0295 027 925, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Översvämningschef, chefen för enheten för vattenresurser Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919, ELY-centralen i Södra Österbotten

Regional information