Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Riskhanteringsplanering för översvämningar inleds (ELY-centralen i Egentliga Finland)

Jord- och skogsbruksministeriet angav den 20 december 2011 på förslag av närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland Björneborg, Vittis och Salo som områden med betydande översvämningsrisk i sydvästra Finlands avrinningsområden samt Åbo, Reso, Nådendals och Raumo kustområde som område med betydande översvämningsrisk vid havskusten. För att koordinera planeringen av riskhanteringen i de här områdena har man utsett översvämningsgrupper.

För områden med betydande översvämningsrisk utarbetas som bäst kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker, av vilka framgår vart översvämningen kan sprida sig och vilka funktioner den kan drabba. För områdena utarbetas också riskhanteringsplaner för översvämningar, i vilka åtgärder för att förhindra och minska översvämningsriskerna presenteras.

Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker är en av översvämningsgruppernas uppgifter att uppställa målen för riskhanteringen. Varje översvämningsgrupp har utarbetat preliminära mål för riskhanteringen i sitt område. Gruppen hoppas på kommentarer av intressentgrupperna. De slutliga målen sätts i den riskhanteringsplan som ska godkännas 2015.

Effekterna av de åtgärder som granskas i hanteringsplanerna bedöms på basis av översvämningsgruppens, ELY-centralernas och Finlands miljöcentrals värderingar. Dessutom utreds intressentgruppernas synpunkter om åtgärderna vid separata tillställningar. Åtgärderna väljs ut på basis av målen och vid bedömningen av dem behandlas åtgärdernas inverkan på minskning av översvämningsskador, miljökonsekvenser och socioekonomiska påföljder. Åtgärdernas genomförbarhet och kostnader ska också bedömas. I samband med utarbetandet av riskhanteringsplanerna utförs också en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Allmänheten kan framföra sin åsikt om utgångspunkterna, målen och förberedelserna för planen och miljörapporterna till ELY-centralen fram till den 2 augusti 2013. Förslaget för riskhanteringsplan kan höras 1.10.2014 - 31.3.2015.

Ytterligare information:

ELY-centralen i Egentliga Finland, Olli-Matti Verta, tfn 0295 022961
olli-matti.verta(at)ely-keskus.fi


Regional information