Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö käynnissä Kokemäenjoen vesistöalueella (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö on käynnissä Kokemäenjoen vesistöalueella, jonka merkittäviksi tulvariskialueiksi on nimetty Pori ja Huittinen. Koko vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelua koordinoimaan on asetettu tulvaryhmä, jonka toiminnasta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Tulvaryhmä jatkaa vuosikymmenien ajan tehtyä työtä tulvariskien kartoittamiseksi ja hallitsemiseksi.


Merkittäville tulvariskialueille laaditaan parhaillaan tulvavaara- ja tulvariskikarttoja, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Alueille tehdään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Tulvaryhmä on laatinut Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien vähentämiseksi alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet, joihin toivotaan sidosryhmiltä kommentteja. Lopulliset tavoitteet asetetaan vuonna 2015 hyväksyttävässä tulvariskien hallintasuunnitelmassa.

Hallintasuunnitelmissa tarkasteltavien toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan tulvaryhmän, ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden arvioihin pohjautuen. Lisäksi sidosryhmien näkemyksiä toimenpiteistä selvitetään erillisissä tilaisuuksissa. Toimenpiteet valitaan tavoitteiden pohjalta, ja niiden arvioinnissa käsitellään toimenpiteiden vaikutuksia tulvahaittojen vähenemiseen, luontovaikutuksia ja sosioekonomisia vaikutuksia. Lisäksi arvioidaan toimenpiteiden toteutettavuutta ja kustannuksia.

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ympäristöarvioinnista annetun lain mukainen ympäristöarviointi. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tulee kuultavaksi loppuvuodesta 2014.

Mielipiteet viimeistään 2.8.2013

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelman sekä ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta kirjallisesti viimeistään 2.8.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, PL 236, 20101 Turku tai [email protected].

Kuulutus sekä asiakirjat ovat nähtävillä Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamossa (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä sähköisesti osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä.

Kokemäenjoen vesistöalueen lisäksi suunnittelutyö ulottuu Virroilla Kyrönjoen vesistöalueelle, jonka merkittäviksi tulvariskialueiksi on nimetty Ylistaro-Vähäkyrö ja Ilmajoki-Seinäjoki. Mielipiteet Kyrönjoen vesistöalueen osalta toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, PL 156, 60101 Seinäjoki tai [email protected].

Lisätietoja:

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Pirkanmaalla:

  • Diar Isid, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 036 188, diar.isid(at)ely-keskus.fi

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Kokemäenjoen vesistöalueella, tulvaryhmän toiminta, selvitykset ja aikataulu:

  • Olli-Matti Verta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022961, olli-matti.verta(at)ely-keskus.fi

Regional information