Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tiepäällysteitä tutkitaan Oulun seudulla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat käynnistäneet tutkimuksen koskien Oulun seu-dulla yleisesti käytettyjä tiepäällysteitä  ja niissä käytettyjä materiaaleja, mm. oktomursketta, jonka on julkisuudessa epäilty aiheuttavan autojen jakohihnojen rikkoutumisia. Tutkimukset suorittaa Aalto-yliopisto ja ne toteutetaan tulevana talvikautena. Tuloksia tutkimuksista odotetaan saatavan loppukeväästä 2014 ja ELY-keskus ja Liikennevirasto kertovat niistä niiden valmistuttua.

Julkisuudessa on esitetty arveluja siitä, että teiden päällysteissä käytettävä oktomurske, jokin muu tienpidollinen toimenpide tai Oulun seudun liikenteeseen liittyvä seikka aiheuttaisi ongelmia eräiden automerkkien jakohihnoille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa tienpitoa Oulun seudulla vastaavilla tavoilla kuin muualla Suomessa. Laatuvaatimukset, toimintatavat ja käytettävät materiaalit ovat valtakunnallisten linjausten mukaiset. Tiestön päivittäisen kunnossapidon toteuttavat urakoitsijat, joiden sopimusrakenteet ovat niin ikään samanlaiset kuin muualla Suomessa. Liikenne Oulun seudulla tai sen alueelliset ominaispiirteet eivät poikkea niin merkittävästi muusta Suomesta, että olisi välittömästi tunnistettavissa seikkaa, joka voisi aiheuttaa poikkeavaa moottorien rikkoontumista. Myöskään keli- tai ilmasto-olosuhteista ei ole sellaista tutkittua tietoa, että voisi varmuudella sanoa esitetyn ilmiön liittyvän niihin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhdessä Liikenneviraston kanssa koonnut tietoa erilaisista mahdollisista vaikuttavista tekijöistä. Yksikään selitysmalli ei ole johtanut selviin vastauksiin. Suurin selvityspaine on kohdistettu päällysteisiin ja niiden mahdolliseen osuuteen asiassa.

Eräiden tutkimusten mukaan moottoreiden jakohihnoja rikkoneessa aineksessa ei ole kromia. Oktomurske sisältää kromia ja sen puuttuminen viittaa siihen, että jakohihnojen rikkoontumisen aiheuttaa jokin muu syy. Jotta voidaan olla varmoja onko päällysteillä ja niissä käytettävillä kiviaineksilla osuutta asiassa, ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto käynnistäneet tutkimuksen koskien Oulun seudulla yleisesti käytettyjä tiepäällysteitä, niissä käytettyjä kiviaineksia ja mm. päällysteistä irtaantuvaa pölyä.

Tutkimuksia suorittaa Aalto-yliopisto ja ne toteutetaan tulevana talvikautena. Aalto-yliopisto on valittu yhteistyökumppaniksi, koska siellä tehdään myös muuta Liikenneviraston tilaamaa tienpitoon ja päällysteisiin liittyvää tutkimusta. Tutkimuksissa pyritään selvittämään materiaalien lisäksi myös sitä, käyttäytyvätkö päällysteet talviliikenteen alla poikkeavasti - päällysteistähän irtoaa nastarenkaiden vaikutuksesta erilaisia partikkeleita. Tutkimusten suorittamiseksi on otettu ja tullaan ottamaan näytteitä päällysteistä ja kiviaineksista. Tuloksia verrataan moottoreista löytyneistä aineksista tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Tuloksia tutkimuksista odotetaan saatavan loppukeväästä 2014.  ELY-keskus ja Liikennevirasto tiedottavat tuloksista niistä niiden valmistuttua.

Lisätietoja:
johtaja Markku Tervo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 293
insinööri, päällystevastaava Kari Holma, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 243

Liitemateriaali:


Regional information