Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tervon Kirkkotien rakentaminen on päättynyt (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja Kirkkotien (maantie 16097) parantaminen Tervossa on päättynyt. Keväällä 2014 tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä, kuten nurmetuksia, puu- ja pensasistutuksia ja vanhojen liikennemerkkien uusimisia.

Hankkeessa rakennettiin uutta kevyen liikenteen väylää Kirkkotien varteen noin kilometrin pituisella osuudella. Kirkkotietä päällystettiin ja saneerattiin 1,4 kilometrin matkalla Sinisentien (maantie 551) ja Pienlahdentien välisellä osuudella. Kirkkotielle rakennettiin uusi tievalaistus, kaksi suojatiesaareketta sekä uusi hidaste parantamaan liikenneturvallisuutta. Urakassa uusittiin myös Tervonsalmen sillan Vesannon puoleisen pään portaat.

Hanke toteutettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Tervon kunnan yhteisrahoituksella ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 0,59 M€. Urakoitsijana toimi Andament Oy.

Kirkkotien ja sen kevyen liikenteen väylät siirtyivät Tervon kunnan hallinnoimiksi ja kunnossapidettäviksi 1.11.2013 alkaen.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksesta projektivastaava Joona Peltoniemi p. 0295 026 753, Tervon kunnasta tekninen johtaja Jukka Korhonen p. 044 749 930 ja Andament Oy:stä työmaapäällikkö Matti Helaakoski p. 0400 589 830.


Regional information