Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Översvämningssituationen lugn i Österbotten på julannandagen (ELY-centralen i Södra Österbotten)

26.12.2013 kl. 21.30

Under julannandagen har avtappningen ytterligare ökats för att  minska vattennivåernas stigning i sjöarna. Speciellt utflödet från sjön Alajärvi  har ökats, och avtappningen är nu 27 m3/s.  Också avtappningen i Perho å (de konstgjorda sjöarna Vissavesi och Venetjoki) och i Närpes å (den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi) har ökats. I Kyro älv (de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Liikapuro) följer man upp inverkan av de ändringar i avtappningen som gjordes på förmiddagen. Om ytan i den konstgjorda sjön Kalajärvi ännu stiger märkbart, kommer man att  vid behov öppna översvämningsluckan vid kraftverket.

Isproppsituationen i Perho å verkar huvudsakligen vara över. Nedanför riksväg 8 finns det dock ännu ställvis is, som kan förorsaka problem när isen börjar röra på sig.

Tilläggsuppgifter:

  • Kim Klemola ( Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten), tfn 0295 027 829
  • Tuuli Saari ( Österbotten och Södra Österbotten), tfn 0295 027 925

Regional information