Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tampereen Rantaväylän valitukset nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Korkein hallinto-oikeus piti voimassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemmin 14.12.2012 antaman päätöksen lopputuloksen Tampereen Rantaväylän yleissuunnitelmaa ja asemakaavapäätöksiä koskevista hallinnollisista valituksista.

Liikenneviraston yleissuunnitelmaa koskevasta hyväksymispäätöksestä sekä Tampereen kaupungin asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset on oikeuskäsittelyssä toistamiseen hylätty, kun korkein hallinto-oikeuskin antoi tänään Rantaväylää koskevista valituksista hylkäävät päätökset.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun voi tutustua osoitteessa http://www.kho.fi/paatokset/63219.htm


Lisätietoja:  Johtaja Juha Sammallahti, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 210


Regional information