Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Sinileväkukintojen määrä Pohjois-Savossa hieman lisääntynyt elokuun lopussa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon järvien sinilevätilanne on elokuun aikana heikentynyt heinäkuuhun verrattuna. Elokuun viimeisellä viikolla leväkukintahavainnot olivat hieman ajankohdan keskiarvoa yleisempiä. Sinilevien runsastuminen loppukesällä on kuitenkin tyypillistä ja havaitut esiintymät olivat pääosin niukkoja. Leväkukintojen yleisyyteen on vaikuttanut elokuun lopun lämmin ja tyyni sää, mikä on suosinut sinilevien pintalauttojen muodostumista. Pintavedet ovat tällä hetkellä Pohjois-Savossa hieman ajankohdan keskiarvoa lämpimämpiä.  

Sinilevää on elokuussa havaittu useilla viikoittaisen seurannan tarkkailupaikoilla Pohjois-Savossa. Pieniä määriä sinilevää on esiintynyt Leppävirran Palokilla ja Kiuruveden Toiviaisjärvellä jo usean viikon ajan. Ylä-Savon rehevillä järvillä Onkivedellä ja Porovedellä on niukka leväkukinta. Lyhytaikaisia vähäisiä leväesiintymiä on lisäksi havaittu eri puolilla Pohjois-Savoa. Runsaasti levää on havaittu Unnukan Kalmalahdella, josta mikroskopoiduissa näytteissä oli runsaana Dolichospermum (ent. Anabaena) -suku, jonka lajit saattavat muodostaa hermo- ja maksamyrkkyjä. Kansalaisilmoitusten mukaan useassa paikassa Kallavedellä sekä monilla pienemmillä vesialueilla on havaittu hieman levää. Lapinlahden Savonjärvellä ja Juankosken Pyöräkällä ja Ylä-Salmijärvellä levää on ollut ajoittain runsaastikin.

Leväseuranta ja -tiedotus eivät anna kattavaa tietoa esiintymistä, sillä tilanne voi vaihdella järven eri osissa ja eri päivinä. Oman lähirannan sinilevätilannetta kannattaakin tarkkailla itse. Sinilevät ovat osa järven luonnollista eliöstöä. Rantaan ajautunut vähäinen levä tai muutoin kirkkaassa vedessä harvakseltaan kelluvat tikkumaiset tai ryynimäiset hiukkaset ovat normaaleja ilmiöitä. Mikäli sinilevää on vedessä selvästi havaittavissa, vettä ei tule käyttää talous- tai saunavetenä. Uimista on myös syytä välttää, sillä osa sinilevälajeista tuottaa myrkyllisiä yhdisteitä. Altistuminen sinileville voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, ihottumaa tai flunssan kaltaisia oireita.

Lisätietoja

Hydrobiologi Antti Kanninen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 801, antti.kanninen(at)ely-keskus.fi

SYKE:n asiantuntijat vastaavat arkipäivisin leväkysymyksiin kesäkuun alusta elokuun loppuun klo 13.00 – 15.00 puhelinnumerossa 040 1696 057.


Regional information