Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Blågröna alger förekommer fortfarande (ELY-centralen i Södra Österbotten)

En riklig algblomning noterades i Lappajärvi och Kuortaneenjärvi i början av veckan. I Lappajärvi förekom huvudsakligen blågröna alger av släkten Anabaena och Microcystis. Microcystis kan bilda gifter i sötvatten. Också i sjön Ähtärinjärvi är algblomningen som började för några veckor sedan fortfarande synlig. I havsområdena utanför Karleby i Pirskeri och i Replot utanför Ritgrund har också noterat små mängder blågröna alger.

I samband med rikliga algblomningar bör man undvika att använda vattnet och att bada i det.

Ytvattets temperatur var på torsdagen 16,6 °C i Kyro älv i Skatila.

Alguppföljningen pågår till slutet av september och observationer om alger sparas i den öppna databasen Järviwiki (www.jarviwiki.fi). Pressmeddelanden om algblomningar kommer att publiceras vid behov under september månad.

Tilläggsuppgifter:

ELY-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon 0295 027 990


Regional information