Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Simojoen jääpatotilanteessa ei muutoksia – viilennyt sää hidastaa lumien ja jäiden sulamista Lapin joissa (Lapin ELY-keskus)

Simojoella Nikkilänsuvannon ja Karisuvannon jääpadot ovat paikoillaan. Nikkilänsuvannon jääpadon alapuoli Simon suualueella on edelleen pääosin jäässä, mutta sinne on alkanut muodostumaan muutamia sulia kohtia; ilmeisesti vettä pääsee osittain virtaamaan jääpadon läpi. Simojoen vettä virtaa enimmäkseen Nikkilänsuvannon jääpadon yläpuolelta Sinihaaraan ja metsäalueille.

Simojoella virtaamat ovat kylmenneen sään myötä laskussa, mutta uusi virtaamien nousu on tulossa vapun aikoihin sään lämmetessä. Lapin ELY-keskus seuraa tilannetta yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.

Tornionjoessa vesi on noussut noin 80 senttiä, mutta veden nousun ja virtaaman kasvun odotetaan tasaantuvan tässä vaiheessa.  Tornionjoen jäiden arvioidaan lähtevän toukokuun alkupuolella, aikaisimmillaan vapun jälkeen.  Virtaaman huipun arvioidaan saavutettavan toukokuun loppupuolella. Virtaaman suuruudesta ei arvioida syntyvän vahinkoa, mutta jääpatoriski jokisuussa on tavanomaista suurempi vahvojen merijäiden johdosta.

Kemijoella virtaamat ovat kasvussa ja jäiden ennustetaan lähtevän Rovaniemen kohdalla vapun tienoilla.

Ounasjoella Kittilän alueella vedenkorkeus on noussut noin 30 senttiä ja sen arvioidaan kääntyvän hitaaseen laskuun sulamisen hidastuessa.  Kemijoki Oy on tehnyt Kemijärveen sekä Lokan ja Porttipahdan tekoaltaisiin tilaa sulamisvesille ja ne ovat valmiina varastoimaan tulvavesiä.  Tulvan aikana Porttipahdasta ja Lokasta ei juoksuteta vettä lainkaan.  Tenniöjoessa virtaama on kasvanut voimakkaasti, mutta sen arvioidaan kääntyvän laskuun.

Ivalojoessa vedenpinnan korkeudet ovat lähes talvisissa lukemissa. Sulamisen arvioidaan alkavan Ivalojoen alueella toukokuun toisella viikolla.  Tulvan suuruuden ennustetaan olevan keskimääräinen tai hieman suurempi.  Ivalojoen jäät ovat ohuet, eikä jäänsahausta ole voitu toteuttaa.   

Tenojoella virtaamat ovat erittäin hitaassa nousussa.  Sulaminen käynnistyy toukokuun toisen viikon loppupuolella. Virtaaman arvioidaan kasvavan hieman tavanomaista suuremmaksi.

Lapin ELY-keskus seuraa tulvatilannetta myös viikonlopun aikana. Ajantasaista tietoa Lapin tulvatilanteesta päivitetään viikonloppuna ymparisto.fi-sivustolle. Mahdollisista tulvan aiheuttamista liikennehäiriöistä tiedotetaan Liikenneviraston sivuilla.

Lisätietoja:

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:
Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397
Investointivastaava Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391


Regional information