Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Simojoella jääpatotilanne ennallaan (Lapin ELY-keskus)

Jääpadot Simon kohdalla Nikkilänsuvannossa ja Karisuvannossa, noin 10 kilometriä Simosta, ovat edelleen paikallaan ja jääpatojen aiheuttama tulvavahinkovaara jatkuu.  Vedenpinta on laskenut jonkin verran. Virtaaman ennustetaan laskevan ennustetun kylmenemisen myötä. Uusi virtaamien nousu on tulossa vapun aikoihin sään uudelleen lämmetessä. Ihmisiä kehotetaan edelleen varautumaan nopeaan vedennousuun ja pysymään poissa tulvavaara-alueilta.

Viantienjoella on saatu jääpato purettua. Tulvavesi on katkaissut yksityisteitä. Viantienjoen jäistä ei arvioida enää syntyvän jääpatoja. 

Tornionjoen jäiden arvioidaan lähtevän toukokuun alussa, aikaisimmillaan vappuna. Jääpatoriskin arvioidaan olevan Tornionjoen suualueella tavanomaista suurempi vahvojen merijäiden johdosta. Muualla Tornionjoessa ja Lapin muissa joissa jääpatoriski on tavanomainen, sillä jokijäänpaksuus on hieman alle keskimääräisen.

Lisätietoja Suomen ympäristökeskuksen verkkopalvelusta osoitteesta

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Operatiivinen toiminta
Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397
Investointivastaava Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Ennusteet ja ajankohtainen lumi- ja vesitilanne
Vesivara- ja ympäristöpalvelut -ryhmän esimies Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282


Regional information