Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Satakunnassa vahvaa hankeosaamista

EAKR-rahoitteisten yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeiden ulkoinen arviointi julkaistu

Tukimuotoa on Satakunnassa käytetty monipuolisesti, hankkeet ovat käytännönläheisiä ja toimivat yritysten rajapinnassa. Toisaalta riskinottoa ja kokeiluja voisi olla enemmän ja hankekehittäminen on melko sirpaleista. ELY-keskus saa kiitosta asiakaslähtöisyydestään ja joustavuudestaan.

Satakunnan ELY-keskus on teettänyt ulkoisen arvioinnin ohjelmakauden 2007-2013 yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta saaneista projekteista. Arviointitoimeksianto kilpailutettiin keväällä 2013 ja arvioinnin tekijäksi valittiin Business Arena Oy Jyväskylästä.

Arviointi kohdistui 24 EAKR-rahoitteiseen yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeeseen, joille oli myönnetty rahoitusta vuosina 2007–2012. Näistä hankkeista 9 oli arviointihetkellä yhä käynnissä.  Hankkeille myönnettyjen rahoitustukien osuus 3 830 712 euroa muodosti noin 15 % Satakunnan ELY-keskuksen EAKR-ohjelmavaroista.

Tavoitteena oli arvioida hankkeiden laatua, vaikuttavuutta, pysyviä tuloksia, onnistuneen hankkeen tunnusmerkkejä, hankkeiden toteutukseen liittyviä haasteita, tukimuodon toimivuutta pk-yritysten toimintaympäristön kehittämisessä sekä ennen kaikkea saada kehittämisehdotuksia tulevaa ohjelmakautta 2014-2020 silmällä pitäen. Arvioinnissa on käytetty eri menetelmiä ja se on tehty vuorovaikutteisesti kyseessä olevien hankkeiden vetäjien ja niihin osallistuneiden yritysten kanssa. Toimeksianto toteutettiin maalis–toukokuussa 2013.

Arvioinnin toimenpide-ehdotukset tulevalle ohjelmakaudelle on muotoiltu kymmeneksi kehittämisteesiksi. Hankekohtaiset kuvaukset ja arviot ovat arviointiraportin erillisessä liitteessä.

Yleisinä havaintoina todetaan että, tuki-instrumenttia on Satakunnassa hyödynnetty monipuolisesti alueellisen kilpailukyvyn edistämiseen. Satakunnasta löytyy vahvaa hankeosaamista. Onnistuneille hankkeille on yhteistä käytännönläheisyys, luovat kokeilut ja panostaminen asiakasrajapintaan. Ne lähestyvät kehitettävää kokonaisuutta tulosten ja tavoiteltavan muutoksen kautta. Hankkeen takana on ammattitaitoinen projektipäällikkö, joka hallitsee substanssin. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ja sidosryhmät on sitoutettu etukäteen mukaan

Toisaalta epäonnistumisen pelko, epävarmuus ja riskinoton puute estävät aidosti uudet kokeilut. Hankkeissa tehdään liian helposti tuttua ja turvallista joka "onnistuu aina". Hankkeiden toteuttajat toivovat turvallisuushakuisuuden vähentymistä. Niukkenevien resurssien myötä tuloksekkaampi hanketyö edellyttää myös selkeämpiä valintoja. Hankkeet on valjastettava vahvemmin osaksi alueellisten kokonaisuuksien edistämistä.

Projektipäälliköt kiittävät Satakunnan ELY-keskusta käytännönläheisestä otteesta ja toivovat siltä jatkossakin hyvien kysymysten esittämistä sekä aktivoivaa otetta hanketoimijoiden yhteen saattamiseksi ja vertaisoppimisen lisäämiseksi.

Arviointiraportti kokonaisuudessaan löytyy oheisen linkin takaa.
Diasarjan muotoon tehty tiivistelmän arvioinnin keskeisistä tuloksista voi katsoa tästä. (ppt-tiedosto 2985 kt).

Lisätietoja arvioinnista antaa:
EU-rahoituspäällikkö
Maija Saari
puh. 044 712 4048.

 


Regional information