Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Satakunnan ELY-keskus tarkensi yritysrahoitusta koskevia rahoituslinjauksia (Satakunnan ELY-keskus)

Satakunnan ELY-keskus on päivittänyt rahoituslinjauksiaan yritystukihankkeissa. Rahoituslinjausten päivittäminen on tarpeen erityisesti sen johdosta, että Rauman seutu määrättiin valtioneuvoston päätöksellä 3.10.2013 äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2016 loppuun asti.  Yritystukilinjauksia on muutettu siten, että kehittämisavustukset pk-yritysten investointeihin pyritään Rauman seudun kunnissa myöntämään pääsääntöisesti yritystukilain enimmäistukitasojen mukaisesti, mikäli ELY-keskuksen määrärahatilanne sen mahdollistaa. Satakunnan ELY-keskus on vuoden 2013 osalta anonut työ- ja elinkeinoministeriötä 1,5 miljoonan euron kansallisen lisämäärärahan käytettäväksi Rauman seudun yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.  Investointeihin myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on pienten, alle 50 henkilöä työllistävien yritysten kohdalla Rauman seudulla enintään 20 % tuen piiriin hyväksyttävistä kustannuksista. Keskisuurten yritysten osalta investointituki voi olla  Rauman seudulla enintään  10 % tuen piirin kuuluvista kustannuksista. Uudistetussa rahoituslinjauksessa täsmennetään myös kehittämisavustuksen myöntämistä pk-yrityksille uusien työntekijöiden palkkamenojen perusteella. Tuki on tarkoitettu toimintaansa aloittaville tai aloittamisvaiheen jälkeisessä kasvuvaiheessa oleville yrityksille silloin, kun ne palkkaavat uusia työntekijöitä. Satakunnan ELY-keskus on linjannut, että avustusta  uusien työntekijöiden palkkaamiseen voidaan myöntää pienille yrityksille erityisesti äkillisen rakennemuutoksen kohteeksi joutuneilla alueilla sellaisiin hankkeisiin, jotka kykenevät luomaan uusia työpaikkoja muutosten johdosta työttömäksi jääneelle henkilöstölle.

Satakunnan ELY-keskuksen rahoituslinjaukset (pdf, 135 kt)

Lisätietoja:

  • ylijohtaja Marja Karvonen, puh 0295 022 111
  • rahoituspäällikkö Paula Nordenswan, puh 0295 022 070

Regional information