Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Saimaan juoksutusta vähennetään (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Saimaan juoksutusta vähennetään 800 m³/s:sta 700 m³/s:oon maanantaista 15.4.2013 alkaen. 

Saimaan tulovirtaama on pienentynyt maaliskuun ja huhtikuun alun keskimääräistä vähäisempien sademäärien vuoksi ja ennusteiden mukaan Saimaan vedenkorkeus laskee huhtikuun aikana juoksutussäännön mukaiselle normaalivyöhykkeelle, joten juoksutusta on perusteltua pienentää. Ennusteiden mukaan kevään suuri vedenkorkeuden nousu ei ole todennäköistä, koska lumen vesiarvo Vuoksen vesistöalueella on tavanomaista pienempi. 

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä NN + 76,12 m ja vedenkorkeus on laskenut talven korkeimmasta arvosta noin 0,4 m.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa juoksutusmuutoksen maa- ja metsätalousministeriöltä saamansa valtuutuksen mukaisesti.

Lisätietoja:
Vesistöinsinööri Jukka Höytämö
[email protected]  
P.  0295 029 235

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi
P. 0295 029 260


Regional information