Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Saimaan juoksutusta lisätään  (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Saimaan juoksutusta lisätään 700 m³/s:sta 750 m³/s:oon maanantaista 29.4.2013 alkaen. 

Tulovesimäärä Saimaaseen on viikolla 16 toteutuneiden sateiden johdosta kasvanut ennakoidusta. Juoksutusta on tarpeen nostaa Saimaan vedenkorkeuden nousun vähentämiseksi. Juoksutusta voidaan edelleen lisätä sadannan toteutuessa toukokuun aikana keskimääräistä suurempana.  

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä normaalivyöhykkeen ylärajalla, mutta nousee ennusteen mukaan jälleen niukasti ylärajan yläpuolelle. Vedenkorkeus saavuttaa keskimääräisissä olosuhteissa normaalivyöhykkeen toukokuun lopussa. Saimaan lisäjuoksutusta jatketaan kunnes Saimaan vedenkorkeus jää pysyvästi normaalivyöhykkeen sisälle. Alkukesän maksimikorkeus jää tason NN+ 76.30 m alapuolelle eli noin 25 cm joulukuun alun (2012) korkeinta arvoa alemmaksi, mikäli sademäärät eivät ole merkittävästi yli keskimääräistä tasoa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa juoksutusmuutoksen maa- ja metsätalousministeriöltä saamansa valtuutuksen mukaisesti. 

Lisätietoja: Vesistöinsinööri Jukka Höytämö,  [email protected], p. 0295 029 235.

 

 


Regional information