Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Rymättylän alikulkukäytävän korjaus haittaa sekä kevyttä liikennettä että maantien 189 liikennettä Naantalissa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa maantiellä 189 Naantalin Rymättylässä sijaitsevan Rymättylän alikulkukäytävän korjaustyöt viikolla 16. Korjaustyöt kestävät toukokuun loppuun asti. Korjaustöiden vuoksi alikulkukäytävä joudutaan sulkemaan kevyeltä liikenteeltä. Lisäksi maantien 189 nopeusrajoitusta joudutaan alentamaan alikulkukäytävän kohdalla ja liikenne rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Alikulkukäytävä joudutaan sulkemaan kokonaan kevyeltä liikenteeltä korjaustyön ajaksi. Kevyen liikenteen katkaiseminen alikulussa mahdollistaa työn nopeamman suorittamisen sekä on turvallisempi ratkaisu sekä tien käyttäjille että työntekijöille. Kevyen liikenteen väylän kulkijoille viitoitetaan kiertoreitti Viluntien ja Maskulaisentien kevyen liikenteen väylien kautta. Kevyen liikenteen tulee käyttää maantien 189 ylitykseen kiertoreitillä olevaa nykyistä suojatietä.

Maatiellä 189 on työmaan kohdalla korjaustöiden aikana 30 km/h nopeusrajoitus. Lisäksi liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Työmaan kohdalle asetetaan väistämisvelvollisuus kohdattaessa liikennemerkit.

Rymättylän alikulkukäytävä on valmistunut vuonna 1981 ja sen reunapalkit ja siipimuurit ovat huonossa kunnossa. Alikulkukäytävä on tyypiltään elementtirakenteinen teräsbetoninen laattasilta. Korjaustyössä alikulkukäytävän reunapalkit sekä silta- ja pengerkaiteet uusitaan, asennetaan lumiverkot siltakaiteisiin ja pahasti rapautuneet siipimuurit korjataan.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy ja rakennustyön urakkahinta on
n. 60 000 € (alv. 0 %).

Lisätietoja   

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Jari Nikki, p. 0400 821 596 ja
Ari Salo, p. 0400 510 391

- Destia Oy: työmaapäällikkö Riku Vanhanen, p. 040 573 2813


Regional information