Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Ruoppauksista on ilmoitettava etukäteen  (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Vesistöissä tehtävät ruoppaukset yleistyvät talvikauden jälkeen. Tästä syystä Kaakkois-Suomen ELY -keskus haluaa muistuttaa, että vesilain perusteella ruoppauksesta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Mikäli ilmoittamisvelvollisuus laiminlyödään, voidaan ilmoittamatta jättänyt tuomita vesilain rikkomisesta sakkoon. Massamäärältään yli 500 m3:n ruoppaukset tulee luvittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Myös pienemmät ruoppaukset voidaan joutua luvittamaan, mikäli on oletettavissa, että ne aiheuttavat vahingollisen muutoksen tai seurauksen. 

Haitattominta ruoppausaikaa on syyskuun alun ja huhtikuun lopun välinen aika. Jos linnustolle ei aiheudu haittaa, voi vielä toukokuussakin ruopata. Kesäkuukausina ruoppauksista aiheutuu virkistyskäyttöhaittoja, joten tällöin pitää ruoppaamista välttää. Suojelu-, Natura- ja muilla linnuston kannalta merkityksellisillä alueilla on työn ajoituksesta ja toteuttamismahdollisuudesta keskusteltava ELY -keskuksen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. 

Lisätietoja:     
Tarkastaja Timo Laine, [email protected], puh 0295 029 249
- Tarkastaja Reima Sinervä, [email protected], puh 0295 029 285


Regional information