Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Rakennusperintöilta Jämsässä (Keski-Suomen ELY-keskus)

Mahdollisuutena maisema ‑hanke järjestää rakennusperintöillan Jämsän Hassin kylällä maanantaina 23.9. Tilaisuudessa kerrotaan, mitä tukimahdollisuuksia vanhojen rakennusten kunnostamiseen on tarjolla ja miten niitä haetaan. Tukiasiantuntijoilta voi kysellä vinkkejä myös oman kohteensa perinteiseen kunnostamiseen ja tukien hakuun. Illan asiantuntijoina toimivat amanuenssi Päivi Andersson Keski-Suomen museosta ja arkkitehti Liisa Bergius Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Kesän aikana Arvajanreitillä Jämsässä ja Kuhmoisissa on kartoitettu maisemanhoitosuunnitelman kohteita tilakohtaisesti. Hassin, Arvajan ja Puukkoisten kyliltä etsittiin maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, joiden hoitoon suunnitelmassa annetaan vinkkejä. Maisemanhoitosuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Maisemanhoitosuunnitelman lisäksi Mahdollisuutena maisema ‑hankeessa kartoitettiin kesällä arvokkaita perinnebiotooppeja ja järjestettiin kahdeksat perinneympäristön hoitotalkoot eri puolilla Keski-Suomea.

Mahdollisuutena maisema (MAMA) on EU:n maaseuturahaston rahoittama, ylimaakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on sekä turvata että edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja maatalousalueiden luonnon biologisen monimuotoisuuden säilymistä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Hankkeen hallinnoijana toimii ProAgria Etelä-Savo/Maa- ja kotitalousnaiset ja osatoteuttajina ProAgria Keski-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset sekä Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Hankkeen toteuttamisaika on 1.2.2013–31.12.2014.

  • Rakennusperintöilta Hassin kylällä Mäntylässä (Juuvantie 3, Jämsä) ma 23.9. klo 18–20.

Yhteystiedot:

Projektisuunnittelija Paula Rantanen, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi, p. 043 824 9641, [email protected]

Projektisuunnittelija Elina Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus p. 029 502 4890, [email protected]


Regional information