Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Rakennusperinnön hoitoavustuksia 15 kohteelle Pohjois-Savossa, määräraha pieneni edelleen edellisvuosista (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt avustusta 15 kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen korjauksiin. Myönnettyjen avustusten yhteissumma on 50 000 euroa. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustus vaihtelee 1 000 eurosta 5 000 euroon rakennuksen rakennushistoriallisesta arvosta ja korjaustöiden luonteesta riippuen. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 23 kpl.

Valinnassa etusijalla ovat valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluilla alueilla sijaitsevat kohteet, maakuntakaavassa, asema- tai yleiskaavalla suojellut kohteet ja rakennusperinnön inventoinneissa mukana olevat kohteet. Nyt myönnetty avustus on käytettävä kolmen vuoden aikana.

Avustusta rakennusperinnön hoitoon myönnettiin kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjauksiin 12 kunnan alueelta: 1kpl Juankoskelta, 2 kpl Kuopiosta, 1 kpl Lapinlahdelta, 1 kpl Leppävirralta, 1 kpl Maaningalta, 1kpl Pielavedeltä, 2 kpl Rautavaaralta, 1 kpl Rautalammilta, 1 kpl Siilinjärveltä, 1 kpl Varkaudesta, 1 kpl Vesannolta ja 2 kpl Vieremältä.

Hakemuksista suurin osa koskee asuinrakennuksia, sen lisäksi mukana on kesäkäytössä olevia asuinrakennuksia, jotka kunnostetaan pääasiassa asuinkäyttöön. Kohteissa korjataan yleensä vesikattoa, perustuksia ja ulkovuorausta sekä ulkomaalauksia. Asuinrakennusten lisäksi kunnostetaan muutama aitta ja piharakennus.  Niissä yleisimmin korjataan perustuksia, vaihdetaan alimpia hirsiä eli kengitetään sekä kunnostetaan vesikattoa.

Saariston ympäristönhoitoavustusta myönnettiin 8 000 euroa Tervon Pulkkilan saaressa laiturin ja asuinrakennuksen kunnostamiseen.

Seuraava hakukierros päättyy lokakuussa

Seuraava rakennusperinnönhoito- ja saariston ympäristönhoitoavustusten hakuaika päättyy lokakuussa 2013. Avustusta voidaan myöntää yksityisille omistajille, rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille, kunnille ja kuntayhtymille pääasiassa rakennuksen säilymisen turvaamiseksi tai sen kunnon huononemisen estämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Korjausten tulee olla sen laatuisia, että rakennuksen tai alueen ominaispiirteet ja historiallinen aitous säilyvät. Avustus kohdistuu useimmiten ulkovaipan ja kantavien rakenteiden kunnostuksiin. Avustusta voidaan myöntää myös kuntoselvitysten tekemistä ja korjaussuunnitelman laatimista varten.


Regional information