Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Raahen itäisten tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Raahen itäisten tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 6.6.2013 Raahessa Ylipään koulun liikuntasalissa, Hongistontie 12.

Yleisötilaisuus pidetään avoimet ovet -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 16.00–19.00 välisenä aikana. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu- ja YVA-aineistoon sekä keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavien ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 15.5. – 15.8.2013 Raahen, Oulaisten, Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kaupungin/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/YVA → Vireillä olevat YVA-hankkeet → Energian tuotanto -> Raahen itäiset tuulivoimapuistot

Arviointi koskee kuutta eri tuulivoimapuistoa, joista vastaavat Suomen Hyötytuuli Oy, PVO-Innopower Oy ja Metsähallitus. Tuulivoimapuistot sijoittuvat Raahen kaupunkiin Pöllänperän, Hummastinvaaran, Someronkankaan, Yhteisenkankaan, Annankankaan ja Nikkarinkaarron alueille. Näistä Hummastinvaaran ja Yhteinenkankaan alueet ulottuvat Siikajoen kunnan alueelle ja Nikkarinkaarto Pyhäjoen kunnan alueelle.

Hankkeessa rakennettaisiin 114-121 tuulivoimalaa yksikköteholtaan 2,3–4,5 MW. Tuulivoimaloiden roottorin halkaisija olisi 101-150 metriä ja lakikorkeus tuulivoimapuistosta riippuen 150-225 metriä.  Tuulipuistot koostuisivat tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköasemasta, kantaverkkoon liittymistä varten tarvittavista 110 kV ilmajohdoista sekä tuulivoimaloista yhdistävistä teistä.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot toimitetaan 15.8.2013 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta viimeistään 15.10.2013. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Raahen, Oulaisten, Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kaupungin/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja:

Yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liisa Kantola, puh. 0295 038340, liisa.kantola(at)ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat:
Suomen Hyötytuuli Oy, Ralf Granholm, puh. 044 035 3435, ralf.granholm(at)hyotytuuli.fi
Innopower Oy, Ari Soininen, puh. 050 386 2523, ari.soininen(at)epv.fi
Metsähallitus/Laatumaa, Olli-Matti Tervaniemi, puh. 040 195 6934, olli-matti.tervaniemi(at(metsa.fi

YVA-konsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, Jakob Kjellman, puh 010 4096 547, jakob.kjellman@(at)cg.fi


Regional information