Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pyhäjoen suiston tulvasuojelu- ja virkistyskäyttöhanke on valmistumassa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pyhäjoella toteutettava mittava jokisuiston tulvasuojelu- ja virkistyskäyttöhanke "Tiirosta Tervoon" on viimeistelyä vaille valmis. Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston  osarahoittama hanke, jonka kokonaiskustannukset ovat 845 000 euroa. EAKR:n ja valtion osuus rahoituksesta on 80 %, Pyhäjoen kunnan rahoitusosuus on 14,1 % ja Vattenfall Sähköntuotanto Oy:n yksityinen rahoitusosuus 5,9 %.

Hanke aloitettiin tulvasuojeluosion toimenpiteillä vuonna 2010.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttama tulvaväylien kunnostus saatiin päätökseen vuoden 2012 lopulla. Tulvasuojeluosion kustannukset olivat noin 502 000 €.

Pyhäjoen kunnan toteuttaman virkistysosion työt aloitettiin kesällä 2012 ja saatetaan loppuun 30.11.2013 mennessä. Virkistysosion kokonaiskustannukset ovat noin 343 000 euroa.

Pyhäjoki jakaantuu Tiiron suvannon jälkeen kahdeksi vuolaaksi haaraksi noin kilometrin etäisyydellä ennen kuntakeskustaa, yhtyen jälleen neljän kilometrin päässä meren suulla Tervon satamassa. Hankkeen nimi: "Tiirosta Tervoon" kuvaa näin osuvasti aluetta, jolle tulvasuojelun ja virkistyskäytön rakenteita on toteutettu.

Hankkeessa on kunnostettu joen molempien haarojen rannalla kulkeva ns. Saaren penkkatie.  Rantapensaikoiden raivauksella on saatu avattua kaunis jokimaisema niin kalastajille kuin muillekin kulkijoille.  Tien molempiin päihin on tehty parkkialueet ja taukopaikoille on asennettu kalusteita lepohetkiä varten.  Jylhän Hourunkosken molemmilla rannoilla olevat ulkoilualueet parkkialueineen ja polkuineen on kunnostettu. Nyt kallioisen kosken näköalapaikat avautuvat aivan Pyhäjoen keskustassa.

Kielosaaren liikuntapuisto on rakennettu Pyhäjoen rantaan, leirintäalueen, urheilukentän ja jäähallin väliin.  Nyt rakennettuun liikuntapuistoon on sijoitettu sekä tennis- että beachwolley-kentät. Kivituhkapintaisella kentällä on tilaa myös petankin, mölkyn ja muiden pelien harrastajille.  Osa alueesta voidaan talvella  jäädyttää ulkoluistelualueeksi.  Kielosaaren leirintäalueelle on rakennettu Lappset Oy:n monipuolisilla leikki- ja liikuntavälineillä varustettu lasten leikkipuisto.  Tämä joen rannalla sijaitseva leikkialue on turvallisuussyistä myös aidattu.  Todellinen helmi Pyhäjoen keskustassa on Kielosaaresta sen alapuolisiin saariin rakennettu luontopolku.  Saaret on yhdistetty toisiinsa kulkusilloin. Noin 400 metrin pituinen pitkospuureitti johdattaa kulkijat koskimaisemassa kallioisten ja väliin lehtomaisten saarten halki nuotiopaikalle ja lintutornille.

Pyhäjoella on nyt leirintäalue leikkipuistoineen ja luontopolkuineen, liikuntapuisto pelialueineen, jäähalli, urheilukenttä, monitoimitalo.  Liekö muualla tällaista virkistysaluekokonaisuutta kuntakeskustassa.

"Tiirosta Tervoon" –hankkeessa voitiin myös toteuttaa joen pohjoishaaran Kittilän suvantoon kauan kaivattu uimapaikka ja pysäköintialue.  Hiekkaranta valmistui 24.09.2013.

Tervon kalasatamaan on investoitu noin 75 000 euroa.  Satamasta purettiin pois kaksi käyttökelvotonta laituria ja tilalle asennettiin kaksi uutta noin 45 metriä pitkää ponttoonilaituria.  Uudet laiturit on varustettu lukittavilla porteilla sekä valaisin- ja sähkönjakelupylväillä.  Tervon laitureissa on nyt 40 venepaikkaa, joista aisapaikkoja on 30.  Laitureiden sähköistyksen lisäksi satama-alueella vaihdettiin vanhat elohopeavalaisimet uusiin Led-valoihin.

Tämä projekti on nyt päättymässä.  Se on vaatinut paljon työtä ja paneutumista kaikilta osallisilta. Tuloksia katsellessa täytyy todeta, että työ on ollut myös hyvin palkitsevaa ja olemme saaneet aikaiseksi hyvän lopputuloksen. Ilman EAKR:n ja valtion rahoitustukea ei tällaista projektia olisi ollut mahdollista toteuttaa.

Pyhäjoen kunnan vuosina 2012-2013 toteuttaman virkistysosion pääurakoitsijana on toiminut Uunila Oy Kalajoelta ja suunnittelusta on vastannut Destia OY/Infrasuunnittelu sekä Pyhäjoen kunta. Osatoteuttajina ovat lisäksi toimineet Laakson Laiturit Oy Sastamalasta, sekä Pyhäjokiset yritykset: Sähköpalvelu Anttila Oy, T:mi Pauli Haapajoki sekä Juhani Mattila T:mi. 

Lisätietoja:
Veikko Björn, kiinteistöpäällikkö, Pyhäjoen kunta, puh. 040 3596 052
Kari Siekkinen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 419
 


Regional information