Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pro Saaristomeren ohjelmakokous 3.12.2013 Turussa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Pro Saaristomeren ohjelmakokous kokoaa jälleen suuren joukon Saaristomeren ja sen valuma-alueen vesien tilasta kiinnostuneita toimijoita yhteen. Valtion virastotalolla Turussa järjestettävässä ohjelmakokouksessa kuullaan mm. siitä miten simpukat, mikrobit ja levät voivat olla avuksi vesien tilan parantamisessa. Päivän aikana kuullaan myös vesienhoidon onnistuneita kokemuksia meiltä ja muualta sekä nelivuotisen VELHO-hankkeen tuloksia. Samalla toivotetaan yleisö tervetulleeksi tutustumaan uuden Virastotalon yleisiin tiloihin.

Itämeren suojelukomission (HELCOM) ministerikokous päätti lokakuun alussa Itämeren valtioiden uusista ravinteiden päästökatoista ja maakohtaisista vähennystavoitteista. Suomen vähennystavoite kaksinkertaistui nykyisestä: typen osalta 2430 tonniin ja fosforin osalta 330 tonniin. Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija Seppo Knuutila kertoo kokouksessa mitä tavoitteet tarkoittavat Suomelle tai omiin toimiimme kotijärvellä, sekä mitkä ovat tavoitteiden toteutusmahdollisuudet meillä ja muualla.

Suomenlahteen päätyvää fosforikuormitusta on tähän mennessä onnistuttu vähentämään 60 %. Kysymyksiin miten tässä onnistuttiin ja mitä sen jälkeen, antaa kokouksessa vastauksia Marjukka Porvari John Nurmisen säätiöstä.

Vesienhoidon suunnittelun toinen kierros on alkanut alueellisten toimenpideohjelmien tekemisellä. Toimenpideohjelmissa esitetään toimenpiteitä, joilla vähennetään vesistöihin päätyviä ravinteita ja niiden aiheuttamia haittoja. Toimenpideohjelmia valmistellaan viranomaisvetoisesti, mutta kuitenkin aktiivisessa yhteistyössä monien tahojen kanssa. Toimenpideohjelmien sisältöön voi vaikuttaa mm. Pro Saaristomeri-ohjelman työryhmien kautta. Kaikilla on mahdollisuus antaa kommentteja toimenpideohjelmaluonnoksiin syksyllä 2014.

Työ vesien tilan parantamiseksi vaatii kaikkien tahojen yhteistyötä ja merkittäviä rahallisia panoksia. Iltapäivällä kokouksessa kuullaan miten uusi EU-ohjelmakausi ja sen rahoitusvälineet vastaavat tähän tarpeeseen.

Ohjelmakokouksen yhteydessä Saaristomeren Suojelurahasto pitää Saaristomeri-klinikkaa klo 12-13 ja ohjelmakokouksen jälkeen noin klo 16 asti. Klinikassa Suojelurahaston hoitokunnan jäsenet kertovat rahaston toiminnasta ja rahoitusmahdollisuuksista henkilökohtaisesti.

Pro Saaristomeri on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton yhteistyöohjelma. Ohjelman puitteissa tehdään rannikkoalueen ja vesien tilan parantamiseen tähtäävää yhteistyötä seitsemässä eri työryhmässä, joihin on liittynyt yli 100 toimijatahoa kansalaisjärjestöistä suuryrityksiin. Toimintaan voivat osallistua kaikki maakunnan vesien tilasta kiinnostuneet. Joulukuun 3. päivä pidettävässä kokouksessa palkitaan ensimmäistä kertaa ohjelman aktiivinen toimija Pro Saaristomeri-palkinnolla.

Yli 400 vesikoululaista, kymmeniä koulutustilaisuuksia ja tuhansia hehtaareja luonnonhoidon ja -käytön suunnitelmia

Vuodesta 2010 lähtien Pro Saaristomeri-ohjelma on tehnyt tiivistä yhteistyötä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hankkeen kanssa. VELHOn tavoitteena on kehittää vesienhoidon hyviä käytäntöjä ja luonnonhoitomenetelmiä, ranta-alueiden uudentyyppistä suunnittelua, ruo'on hyötykäyttöä ja laatia hoito- ja käyttösuunnitelmia Natura 2000 -alueille. Hanke tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Ohjelmakokous esittelee kesäkuussa 2014 päättyvän VELHO-hankkeen alustavia tuloksia.

Hankkeen aikana järjestettiin koululaisten vesipäiviä 48 koululla, useita yleisö- ja asiantuntijaseminaareja, koulutustilaisuuksia ja pilottihankkeita, joiden kautta kehitettiin vesien- ja luonnonhoidon menetelmiä käytännössä. Tärkeänä osana toimintaa oli myös hankeaktivointi. Pro Saaristomeri-ohjelman toimialueella Varsinais-Suomessa neuvonnalla tuettujen hankkeiden yhteisbudjetti on noin 400 000 €.

VELHO-hankkeessa on luotu uusi kokonaisvaltainen konsepti ranta-alueiden hoitoon. Ranta-alueiden monikäyttösuunnitelmissa annetaan suosituksia laajojen ranta- ja ruovikkokokonaisuuksien kunnostamiseen ja opastetaan paikallisia toimijoita töiden toteutukseen. VELHOn suunnitelmilla on pilotoitu tulevaa valtakunnallista ranta-alueiden suunnittelua, jota ohjeistavaa opasta laaditaan parhaillaan. Ruovikoiden hyötykäytöllä saadaan kiinnostavuutta ja kustannustehokkuutta rantaluonnon ja -vesien hoitoon. Hyötykäyttömuodoista lupaavammaksi on kokeiluissa osoittautunut ruo'on käyttö pellonparannusaineena ja viherlannoitteena, mikä on paikallista ravinteiden kierrätystä parhaimmillaan.

Ohjelmakokous järjestetään tiistaina 3.12.2013 klo 9-15 Virastotalolla Turussa (Itsenäisyydenaukio 2).
Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumista tarjoilujen mitoittamisen vuoksi 29.11. mennessä [email protected] tai puh. 0295 022 871, mutta puheenvuoroja voi tulla kuuntelemaan myös ilman ilmoittautumistakin.

Tilaisuuden ohjelma:

09.30 Saapuminen ja aamukahvi aulassa
10.00 Ohjelmakokouksen avaus: Baltic Sea Action Group
10.20 Pro Saaristomeri ja VELHO-hanke
11.15 Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa; Pekka Paavilainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
11.30 HELCOMin uudet tavoitteet – toteutumismahdollisuudet meillä ja muualla; Seppo Knuuttila, SYKE
12.00 Lounas ja kahvi (omakustanteinen)
13.00 Itämeren resurssien uudet käyttötavat: Levien, simpukoiden, järviruo'on ja mikrobien kasvatuksen hyödyntäminen vesien tilan parantamisessa; Jukka Seppälä, SYKE
13.30 Rahoituslähteiden ajankohtaiskatsauksia
            1. EAKR-ohjelma; Minna Koivukangas, Varsinais-Suomen ELY-keskus
            2. Central Baltic-ohjelma; Merike Niitepõld, Central Baltic Interreg IV A ohjelma
            3. Maaseuturahasto
            4. Saaristomeren Suojelurahasto; Salla-Maria Alanen
            5. RAKI-katsaus; Mirja Koskinen/Pekka Paavilainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
14.30 Sanoista tekoihin - miten Suomenlahteen päätyvää fosforia onnistuttiin vähentämään 60% ja mitä sen jälkeen?; Marjukka Porvari, John Nurmisen säätiö
15.00 Yhteenveto ja loppukeskustelu, puheenjohtaja Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
15.15 Seminaari päättyy, Saaristomeriklinikka palvelee klo 16.00 asti (kokoustila Airisto 3 krs).

Lisätietoja:

Sanna Tikander, koordinaattori, VELHO-hanke, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 022 950, [email protected]

www.ymparisto.fi/prosaaristomeri
www.ymparisto.fi/velho


 


Regional information