Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Porin seudulla selvitetään liikenneturvallisuusongelmia (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt. Ensimmäiseksi toteutetaan kysely alueen asukkaille tai muutoin alueella liikkuville. Kyselyssä selvitetään liikkumistottumuksia sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Nykytilan analyysien pohjalta asetetaan liikenneturvallisuuden 0-visiota konkretisoivat tavoitteet ja painopistealueet, jotka myös suuntaavat lähivuosille esitettäviä toimenpide-ehdotuksia.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma liikenneturvallisuuden parantamiseksi seutukunnan alueella. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa laaditaan kattavat analyysit liikenneturvallisuuden ja liikkumisen nykytilanteesta. Nykytilan analyysien pohjalta asetetaan liikenneturvallisuuden 0-visiota konkretisoivat tavoitteet ja painopistealueet, jotka myös suuntaavat lähivuosille esitettäviä toimenpide-ehdotuksia.

Kyselyn kautta asukkailla on mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyn kautta asukkaat voivat myös kertoa, mitkä ovat erityisesti jalankulkijalle ja polkupyöräilijälle hankalia tai vaarallisia paikkoja, missä on autoilijoille hankalia risteyksiä. Kyselyllä kartoitetaan myös vastaajien omia liikkumisvalintoja ja liikennekäyttäytymistä.

Internetissä kyselyyn voi vastata osoitteessa: www.kuntakanava.fi/kyselyt. Linkki kyselyyn löytyy myös kuntien Internet-sivuilta. Kyselyyn voi vastata 16.5.2013 asti.
Kuntien lisäksi työhön osallistuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan, Porin seutukunnan, Satakuntaliiton ja poliisin edustajat. Konsulttina työssä on Destia Oy. Suunnitelma valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Suunnitelma antaa alueen kunnille työkaluja valtakunnallisen turvallisuusvision toteuttamiseen. Valtakunnallisen turvallisuusvision mukaan liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Liikenneturvallisuussuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluvat Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0400 824 207
Juhani Ramberg, Harjavallan kaupunki, puh. 044 4325358
Mikko Eskola, Huittisten kaupunki, 044-5604346
Ilkka Välke, Kokemäen kaupunki, 040 488 6195
Sami Nummi, Luvian kunta, 050-3879124
Risto Lehtonen, Merikarvian kunta, 044 7246 341
Harri Kukkula, Nakkilan kunta, 044 7475890
Eero Mattsson, Pomarkun kunta, 040-5824242
Sanna Välimäki, Porin kaupunki, 044 701 4180
Eetu Elohaka, Ulvilan kaupunki, 0400 134 683
Christel Kautiala, Destia Oy, p. 050 5911605


Regional information