Navigeringsmeny
Kulttuuri ja luova talous - ingressi_sv

Kultur och kreativ ekonomi

NTM-centralerna främjar konst- och kulturtjänsternas produktionsförutsättningar för att förbättra tillgången till, nåbarheten hos och mångsidigheten i kulturen i samarbete med den offentliga, den tredje och den privata sektorn. NTM-centralerna ordnar till exempel nätverksträffar, finansieringsinfon och sakkunnigmöten samt kommunicerar om utvecklingen av kulturen och de kreativa branscherna bl.a. via nyhetsbrev. 

Med tanke på tillgången till och nåbarheten hos kulturen är NTM-centralens uppgifter bl.a.

  • att främja nya former av konst-, kultur- och konstfostranstjänster samt tillgången till dessa
  • öka delaktigheten i kulturen
  • öka på branschexpertisen i sitt område, stärka samarbetet mellan regionutvecklings- och kulturaktörerna, konst- och kulturfestivalerna och andra aktörer

Det är även NTM-centralernas uppgift att stärka sysselsättningen och verksamhetsförutsättningarna hos de som utför kreativt arbete samt den kreativa ekonomin genom att erbjuda rådgivning, utbildning och utvecklingstjänster och finansiering. Till exempel kan företagen få rådgivningstjänster och sparrning för att utveckla sin företagsverksamhet och bli internationella.

I tillväxten av den immateriella produktionen och i utvecklingen av det kreativa arbetet är NTM-centralernas uppgift att

  • främja målen i utvecklingsprogrammet för immateriellt värdeskapande på lokal nivå samt utveckla en försökskultur, digital affärsverksamhet och flerbranschföretag
  • öka sysselsättningen inom kultur- och de kreativa branscherna samt kulturentreprenörskapet och en produktifiering av kulturen för turismen
  • främja verksamheten och rådgivningen för arbetarna, företagarna och den tredje sektorn inom det kreativa arbetet samt utveckla kunnandet och internationell affärsverksamhet
  • utveckla utnyttjandet av kreativt kunnande inom olika branscher och i arbetslivet
  • producera branschinformation om de kreativa branscherna och kulturen samt öka på expertisen inom området

NTM-centralerna samarbetar med paraplyorganisationen för nationell kulturturism (Culture Finland) och det finsk-ryska kulturforumet.

Med hjälp av NTM-centralernas kulturuppdrag är det möjligt för medborgarna att uppleva större delaktighet och via egen verksamhet fästa sig vid något som är viktigt för dem. Kulturen har klart hälsofrämjande effekter på den individuella utvecklingen i alla åldrar. Även för andra företag än de inom de kreativa branscherna ger kulturen mervärde i företagsverksamheten och välmående för de anställda. För företagen inom de kreativa branscherna och de fria aktörerna uppstår nya möjligheter att tjäna pengar på sitt kreativa arbete. De kreativa branschernas företag och aktörer kan höja sitt kunnande och sina yrkesfärdigheter samt sprida kulturkunnandet och välfärden vida, även internationellt.


Regional information


Uppdaterad: 13.05.2024