Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Savon jätevedenpuhdistamot selvisivät Eino-myrskyn aiheuttamista ongelmista hyvin (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemän selvityksen mukaan Pohjois-Savon alueella toimivat yhdyskunta- ja teollisuusjätevedenpuhdistamot selvisivät Eino-myrskyn aiheuttamista ongelmatilanteista hyvin.

Useiden jätevedenpuhdistamojen verkostoalueella oli myrskyn seurauksena sähkökatkoja, jotka häiritsivät mm. pumppuasemien toimintaa. Toiminnanharjoittajat olivat kuitenkin ennakolta varautuneet myrskyn aiheuttamiin ongelmatilanteisiin mm. hankkimalla aggregaatteja sekä ottamalla käyttöön imuautokalustoa alueilla, joille varavoimaa ei ollut mahdollista toimittaa. Sähkökatkojen aikana syntyneitä jätevesiä pystyttiin myös varastoimaan verkostojen yhteyteen rakennettuihin varoaltaisiin. Näin puhdistamattomat jätevedet eivät päätyneet vesistöihin.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella suurimmat ongelmat sähkökatkoista aiheutuivat Leppävirralla ja Varkaudessa, joissa varoaltaista huolimatta jouduttiin puhdistamatonta jätevettä laskemaan vesistöön vähäisiä määriä. Molempien tapausten osalta myös ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi.

Lisätietoja

Ympäristöylitarkastaja Jussi-Pekka Järvinen, puh. 0295 026 799, jussi-pekka.jarvinen(at)ely-keskus.fi.


Regional information