Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee monipuolisesti Oulun seudun rakennemuutosta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Äkillisen rakennemuutoksen tukemiseen kohdennetusta 12 miljoonasta eurosta käytetty noin puolet

Valtioneuvosto nimesi Oulun seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi syyskuussa 2012. Rakennemuutoksen taustalla ovat mm. Nokian strategian muutos ja sitä seuranneet Nokian ja sen alihankkijoiden irtisanomiset. Rakennemuutosalueeksi nimeämisen jälkeen ELY-keskukselle on alueen tukitoimiin myönnetty "korvamerkittyjä" valtion määrärahoja ja Euroopan unionin rahoitusta noin 12 miljoonaa euroa. Rahoitusta on käytetty laajimmin yritystukiin uusien ja kasvavien yritysten kehittämiseksi, työllisyyden parantamiseksi sekä irtisanottujen tukitoimiin. ELY-keskus on käyttänyt kohdennetuista määrärahoista noin puolet (elokuu 2013 tilanne).

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus (ÄRM) kanavoituu alueelle pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Mm. Oulun kaupungilla on  lisäksi käynnissä omat tukitoimensa. ELY-keskus ja maakunnan liitto myöntävät rahoitusta pääasiassa yritystukina, hankerahoituksena ja erilaisina TE-toimiston tukimuotoina. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  on saanut äkillisen rakennemuutoksen rahoitusta tukitoimiin noin 12 miljoona euroa, joista on nyt käytetty noin puolet.  Pohjois-Pohjanmaan liitolla on ollut käytettävissä EAKR-hankkeisiin noin 3,6 miljoonaa euroa.

ELY-keskus  on myöntänyt äkillisen rakennemuutoksen yritystukia elokuuhun 2013 mennessä reilut 5 miljoonaa euroa. Tukea ovat saaneet yli 60 käynnistyvää tai toimintaansa kehittävää ICT-alan yritystä. ÄRM-yritystuet myönnetään samalla tavalla kuin muutkin yritystuet ja niissä on käynnissä jatkuva haku.

Käynnistymistään odottaa osin Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettava alueellinen pääomasijoitusrahasto. Kansallinen säädösvalmistelu on vielä rahaston osalta kesken. Rahasto tulee sisältämään ELY-keskuksen kautta yritystoimintaan sijoitettavaa äkillisen rakennemuutoksen EAKR-rahoitusta alkuvaiheessa noin miljoonaa euroa ja muuta EAKR-rahoitusta 4 miljoonaa euroa.     

ELY-keskus käyttää myös ESR-rahoitusta vajaat miljoona euroa rakennemuutoksen vaikutusten lieventämiseksi mm. hankkeisiin, joissa tuetaan yritysten kansainvälistymistä sekä ICT-alan irtisanottujen työllistymistä ja osaamisen kehittämistä.  Hankepäätökset tehdään kuluvan syksyn aikana.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja ELY-keskus ovat saaneet lisäksi Euroopan globalisaatiorahaston rahoitusta (v. 2013: 1,4 milj. euroa ja 2014:1,4, milj. euroa), jota käytetään Nokialta ja sen alihankkijoista irtisanottujen työntekijöiden osaamisen kehittämiseen, työllistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Hanke päättyy vuoden 2015 tammikuun loppuun mennessä. Heinäkuussa 2013 työ- ja elinkeinoministeriö myönsi ELY-keskukselle ja TE-toimistolle reilun 2 miljoonan euron määrärahan, jota kohdennetaan erityisesti Renesas Europe Mobile OY:stä irtisanottujen tukitoimiin.

Oulun seudun äkillisen rakennemuutoksen tukitoimiin korvamerkityn rahoituksen ohella alueen yrittäjyyden ja työllisyyden kehittämisessä käytössä ovat edelleen myös normaalit ELY-keskuksen ja Tekesin rahoitus- ja palvelutuotteet.  

ELY-keskus tukee myös meriteollisuuden rakennemuutosta

Valtioneuvosto nimesi meriteollisuuden äkillisen rakennemuutoksen toimialaksi vuonna 2010.   ELY-keskus on toteuttanut toimialan muutosprosessin tukemiseksi kahta hanketta sekä myöntänyt korvamerkittyä yritystukea meriteollisuusalan yrityksille vajaat 800 000 euroa.  Valtakunnallisen Protek -ohjelman hanke (Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille) sai rahoitusta 910 000 euroa, josta kansainvälistymis- ja  työvoimakoulutuksiin on suunnattu 390 000 euroa. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Osaamisesta kasvua Pohjois-Pohjanmaalle –hankkeelle myönnettiin 350 000 euroa rahoitusta kohdennettavaksi meriteollisuusalan yritysten tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden hankintaan. 

 

Lisätietoja:

johtaja Leila Helaakoski, puh. 0295 038 051
ryhmäpäällikkö Eine Kela (EU-rakennerahoitus, hankkeet), puh. 0295 038 227
yritysrahoituspäällikkö Kalevi Seppänen (yritystuet), puh. 0295 038 133
projektipäällikkö Mikko Viitanen (meriteollisuus), puh. 0295 038 150
ryhmäpäällikkö Tiina Polo (EGR-hanke, TE-toimiston työvoimakoulutus), puh. 0295 038 073


Regional information