Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Pohjanmaalla eteläisten jokien virtaamat ajankohtaan nähden ennätyssuuret (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan eteläisissä joissa virtaama on kohoamassa ajankohtaan nähden ennätyssuureksi. Kalajoki ja Pyhäjoki saavuttavat virtaamahuippunsa tulevana viikonloppuna. Kalajoen virtaama nousee keskimääräistä kevättulvaa isommaksi eli yli 250 m3/s. Siikajoki saavuttaa virtaamahuippunsa uudenvuoden aattona. Myös Lestijoella ja Pattijoella vettä on keskimääräisen kevättulvavirtaaman verran.

Oulujoen virtaama on noin 450 m3/s, mikä on ajankohtaan nähden suuri määrä. Kiiminkijoella ja Iijoella virtaama on myös nousussa ja huippua ennustetaan uudenvuoden päivälle. Kuivajoella virtaaman ennustetaan jäävän alle 100 m3/s.

Virtaamat ovat kasvaneet poikkeuksellisen suureksi, koska kohonnut lämpötila on sulattanut lumet jokien valuma-alueilta. Myös sademäärät ovat joulukuussa olleet lähes kaksinkertaiset keskimääräiseen sademäärään verrattuna Ylivieskassa ja Siikajoella. Lisäksi tulee huomioida, että säännötellyt järvet ovat lupien ja säännöstelykäytännön mukaisesti olleet lähes täynnä joulukuussa. Niinpä säännöstellyissä järvissä ei ole ollut säännöstelytilaa kuten keväällä tulva-aikaan.

Vesi nousee erityisesti Kalajoen Kalajan alueella ja Siikajoen Mankilan alueella alaville peltoalueille. Siikajoessa ja Pyhäjoessa liikkuu jäitä, mutta ne ovat ohuita. Vahinkoa aiheuttavien jääpatojen riski on näillä joilla pieni.

Kiiminkijoella ja pienemmillä Pohjois-Pohjanmaan joilla jäät voivat liikkuessaan kasaantua ja muodostaa jääpatoja. Erityisesti Kiiminkijoki varren asukkaita varoitetaan suvannoissa olevien jäiden mahdollisesta liikkeellelähdöstä.

Mikäli lämpötila laskee nopeasti pakkasen puolelle uuden vuoden jälkeen, kasvaa hyydepatoriski erittäin suureksi Pohjois-Pohjanmaan joissa.

Lisätiedot:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 5047071
Insinööri Eero Nuortimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 5355839


Regional information