Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämässä ja työllisyydessä nähtävissä toiveikkuutta - vuoden päästä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pohjois-Karjalan alue- ja seututason toimijat arvioivat, että alueen elinkeinoelämän, yritystoiminnan ja työllisyyden suhteen tilanne on parantumaan päin. Vuoden päästä Pohjois-Karjalassa ja sen kaikissa seutukunnissa elinkeinoelämän ja työllisyyden tilanteen arvioidaan olevan parempi kuin nyt. Tilanne voi olla parempi jo puolenkin vuoden päästä, jos Euroopan ja Suomen suhdannenäkymät alkavat lähikuukausina kirkastua merkittävästi. Silti monelta osin koetaan vielä epävarmuutta.

Osana puolivuosittain tehtyä valtakunnallista alueelliset kehitysnäkymät -arviointia Pohjois-Karjalan alue- ja seututason toimijat[1] arvioivat ELY-keskuksen johdolla 15. kerran elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymiä seuraavan 6 kuukauden ja vuoden tähtäimellä. Pohjois-Karjalan yleistilannetta sävyttää epävarmuus maailmantalouden ja Euroopan talouden tulevasta kehityksestä. Tätä raporttia pohjustaneessa aluetalouspaneelissa todettiin, että mikäli Euroopan ja Suomen suhdannenäkymät kirkastuvat lähikuukausina se vaikuttanee nopeasti siihen, että myös Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkymät voivat olla nykyhetkeä suotuisammat jo puolenkin vuoden tähtäimellä. ELY-keskuksessa yritysten investointi- ja kehittämisrahoituksen kysyntä on ollut jopa ennätyksellisellä tasolla. Silti tuottavuutta parantavia investointeja ja pk-yritysten omaa tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tarvitaan lisää. Palvelualojen ja erityisesti kauppapalvelujen kehittymistä tukee edelleenkin venäläisten asiakkaiden määrän voimakkaan kasvun jatkuminen.

Pohjois-Karjalassa oli heinäkuussa 2013 työttömiä työnhakijoita lähes 12 600. Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa 16,9 % eli eniten kaikista maakunnista. Sen sijaan työttömien määrän lisääntyminen oli Pohjois-Karjalassa edelliseen vuoteen nähden maltillisempaa kuin koko maassa keskimäärin.  Sekä pitkäaikais- että nuorisotyöttömyys ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Pitkäaikaistyöttömistä valtaosa on yli 50-vuotiaita ja lähes puolet on vailla ammatillista koulutusta. 

Pohjois-Karjalan keskeisimmät toimialat ovat metsä-, metalli- (teknologia), elintarvike- ja rakennusteollisuus, Metsä- ja metalliteollisuuden osalta Pohjois-Karjalassa on monesta muusta alueesta poiketen varsin kohtuulliset tulevaisuuden näkymät ilman, että merkittäviä työpaikkamenetyksiä tai muita merkittäviä sopeutuksia olisi tiedossa. Myös elintarvike- ja rakennusteollisuudessa on varsin myönteiset kehitysnäkymät.

Joensuun seudulla painottuu puunkorjuusektori ja rakennusteollisuus, joissa näkymät ovat kohtuulliset. Keski-Karjalassa puuteollisuudessa on nähtävissä elpymistä. Pielisen Karjalassa on vahvassa vedossa elintarviketeollisuus sekä laiva-, juna- ja kuljetusvälineteollisuuden alihankintateollisuus.

Maaseutualueilla maatilojen investointitahti on edelleen alhainen tuotantotasojen säilyttämistä ajatellen, Juuri päättynyt hakukierros oli nykyisen EU-ohjelmakauden hiljaisin. Joitakin suurehkoja investointeja on valmistumassa, mutta alkuvuoden ennusteet ennakoivat maitomäärän rajua laskua, mikä johtuu kiihtyvästä maidon tuotannosta luopumisesta. Toisaalta maidon kysyntä on ollut kasvussa, mikä näkyy mm. merkittävinä investointeina maitoa jalostavassa teollisuudessa. Metsätaloudessa puukauppa on käynyt kohtuullisen hyvin. Syksyä kohti hinnat ovat olleet lievässä laskussa. Energiapuun lisääntynyt kysyntä on tasannut muun puumarkkinan vaihtelua. Puuraaka-aineen kysyntä energiantuotannossa on kasvussa.

Pohjois-Karjala

Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen

Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

-

0

+

Työttömyyden määrä ja rakenne

-

0

+

Osaavan työvoiman saatavuus

+

0

0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi


[1] Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-toimisto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Finnvera Oyj:n Joensuun aluekonttori, Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Tiedepuisto, Suomen metsäkeskus Pohjois-Karjala sekä seudulliset elinkeinoyhtiöt (Josek Oy, Keti Oy ja Pikes Oy).

Valtakunnalliseen TEM:n tiedotteeseen.

Lisätietoja

Johtaja Ritva Saarelainen, puh. 0295 026 168
Strategiapäällikkö Pekka Myllynen, puh. 0295 026 082
[email protected]


Regional information