Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Översvämningstoppen fortsätter i de österbottniska älvarna (ELY-centralen i Södra Österbotten)

På grund av regnet på fredag och lördag  blir julöversvämningen längre i de österbottniska älvarna. Flödena i regionens stora älvar (Kyro älv, Lappo å och Perho å) är fortsättningsvis höga åtminstone idag. Regnmängden var störst i området söder om Vasa och i några vattendrag har flödena igen lite ökat. Mest tydlig  var ökningen i Tjöck å, där flödet på söndagsmorgonen var över 50 m3/s.Normalt är flödet i Tjöck å vid denna årstid endast några kubikmeter per sekund.

Vattenståndet i sjöarna fortsätter i huvudsak att stiga. Högre än den normala översvämningsgränsen är vattenståndet i sjöarna Ähtärinjärvi, Seinäjärvi och Alajärvi samt i den konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kivi- och Levalampi. Också Larsmo-Öjasjön har stigit över sin översvämningsgräns, då det höga vattenståndet i havet har fördröjt avtappningen.

Tilläggsuppgifter:

  • Kim Klemola ( Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten), tfn 0295 027 829
  • Tuuli Saari ( Österbotten och Södra Österbotten), tfn 0295 027 925

Regional information