Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Jultidens  översvämning når sin topp i de österbottniska älvarna (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Älvarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten ja Österbotten uppnår sannolikt toppen av jultidens översvämning  idag den 28.12 . Flödet i Kyro älv  i Korsholm är nu 250 m3/s och i Lappo å i Nykarleby 190 m3/s, när flödet normalt vid denna tidpunkt är på nivån 10 – 20 m3/s.  I  Perho ås nedre lopp är flödet nu närmare 180 m3/s och i Lestijoki å 90 m3/s, när  flödet normalt under jultiden är   maximalt 10 m3/s.  I Kronoby å närmar sig flödet nivån 50 m3/s, när normalt flöde vid denna tidpunkt är betydligt under 5 m3/s.

Längs älvarna finns det några hundra hektar åkrar och skogsmark under vatten, men annars ser det ut som  om de skador som jultidens översvämning förorsakat är lindriga.  Längs Lappo å finns de största områden under flödesvatten. I Liinamaa i Kauhava är vattennivån nu över 2 meter högre än normalt i december.  Jämförd med förra vårens översväming är vattennivån i Lappo å dock ännu en meter lägre.

Älvarnas höga flöden ökar risken för isproppar, när vädret småningom  blir kallare. Speciellt i  Esse  uppkommer det lätt  stöpisdammar som  hotar bedyggelsen. När temperaturen sjunker tydligtunder noll, kommer man att minska avtappningar åtminstone i Esse å för att minska risken för stöpisbildning.

Regionens stora sjöar fortsätter att stiga ännu flere dagar och deras vatttenstånd kommer att vara högre än normalt ännu långt fram på vårvintern.  Vattennivån i sjöarna Lappajärvi och Kuortaneenjärvi är nu över 50 cm högre än normalt och  enligt prognoserna kommer de stiga ännu 30 cm.  Sjön Ähtärinjärvi är cirka 40 cm och sjön Lestijärvi 20 cm högre än normalt. Också t.ex. sjön Seinäjärvi är 20 cm högre än långtidsmedeltal.

Höjningen av vattennivån i  många av de konstgjorda sjöarna har  blivit långsammare på grund av de ökade avtappningarna. Enligt prognoserna kommer de kostgjorda sjöarna Kalajärvi, Liikapuro, Venetjärvi och Vissavesi stiga ännu lite. Denna stigningen torde inte förorsaka skador. Avtappningen från de konstgjorda och reglerade sjöarna kommer att vara stor ännu fler dagar.

Tilläggsuppgifter:

  • Kim Klemola ( Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten), tfn 0295 027 829
  • Tuuli Saari ( Österbotten och Södra Österbotten), tfn 0295 027 925

Regional information