Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Åarna och älvarna i Österbotten ligger fortfarande på översvämningsnivå (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Publicerat 20.4.2013 kl. 21.55

Åarna och älvarna i Södra Österbotten och Österbotten ligger fortfarande exceptionellt högt, men vattenståndet i flertalet av dem har börjat sjunka. Som en följd av en ispropp i Skatila i Korsholm började vatten från Kyro älv rinna mot Laihela å, vilket lett till att hus i Toby omringats av vatten och vägförbindelser är av.

Flödesvatten har lett till att många lokala vägar är avstängda för trafik och även riksväg 3 i Jalasjärvi är fortfarande avstängd. Riksväg 8 har öppnats för trafik tidigare på lördag kväll.

Enligt mätstationen i Nikkola i Ilmola har Kyro älv idag legat en halv meter under översvämningsgränsen. Vatten släpps fortsättningsvis ut på invallningsområdena i Kyro älv och översvämningssjön som bildats är större än i fjol höstas, då den omfattande ca 2000 hektar.

 I Jalasjärvi har man under dagens lopp styrkt de invallningar som byggts på 1980-talet för att skydda bebyggelsen. Bakom invallningarna finns tiotals bostäder. Vattenståndet i Jalasjärvi har under lördagen hållits på ganska jämn nivå. I Luopajärvi har vattnet stigit så att det är endast 30 cm lägre än vid översvämningen år 1984 och över 500 hektar åker ligger under vatten.

Tilläggsuppgifter:

Allmänna översvämningsläget:

  • Översvämningschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Äldre ingenjör Tuuli Saari, tfn 0295 027 925, ELY-centralen i Södra Österbotten

Regional information