Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vattenståndet i åarna och älvarna i Österbotten stiger snabbt  (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Publicerat 16.4.2013 kl. 11.00 

Det varma vädret och regnet under de senaste dagarna har gjort att snön smälter avsevärt snabbare i Södra Österbotten, Österbotten och delvis även i Mellersta Österbotten. Till exempel i Laihela å har vattenståndet stigit med en meter under det senaste dygnet. I området söder om Lappo å närmar sig flödestoppen exceptionellt snabbt. I alla åar och älvar i området mellan Lappo å och Lappfjärds å är översvämningsrisken betydligt större än under ett normalt år. Det är fullt möjligt att vattnet stiger lika högt som det gjorde hösten 2012.

Enligt prognosen just nu är översvämningsrisken betydande i synnerhet i Kyro älv, Lappo å, Laihela å, Malax å, Tjöck å och Lappfjärds å. Exempelvis i Lappo, Kauhava, Kuortane, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Storkyro, Korsholm, Laihela, Bötom, Närpes, Vasa (Lillkyro) och Kristinestad är det skäl att förbereda sig på eventuella översvämningsskador. Om väderleksförhållandena utvecklas ogynnsamt eller om det uppstår betydande isproppar, kan översvämningsskador uppstå även på många andra ställen.

De första ispropparna har röjts igår kväll och under morgonen. Isproppar har avlägsnats både i Kimo å och i Lappfjärds å. En ispropp som bildats i Perus i Kristinestad gjorde att vattenståndet i ån steg med nästan en meter på ett par timmar igår kväll. Man lyckades avlägsna isproppen och vattenståndet sjön, men på morgonen hade en ny ispropp bildats i samma område. Även morgonens ispropp har lösts upp med grävmaskin och det är mycket sannolikt att nya isproppar bildas. Också i Kyro älvs område i Kurikkatrakten har det kommit uppgifter om begynnande isproppar.

Flödestoppen som väntas i slutet av april och eventuella iproppar kan ställvis höja vattenstånden så högt att strandfastigheterna kan utsättas för betydande översvämningsskador. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (ELY-centralen ) och regionens räddningsverk (Södra Österbotten, Österbotten samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk) har i samarbete utarbetat en guide om översvämningsskydd för småhus. Guiden Översvämningsskydd för småhus finns på ELY-centralen i Södra Österbottens webbplats www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten > Aktuellt > Publikationer > Broschyrer.

Den största flödestoppen väntas infalla efter mitten av veckan

Flödestoppen i åarna i sydvästra Finland och på västkusten väntas infalla mellan torsdag och lördag.  I åarna i Södra och Sydvästra Finland väntas flödestoppen vara genomsnittlig eller större och infalla efter mitten av veckan. Enligt väderprognosen blir vädret i Österbotten kallare under veckoslutet.

"Om vädret blir kallare, stiger vattenföringen långsammare i Kyro älv och Lappo å. Om snön smälter snabbt och det regnar mycket, är det dock till exempel i Österbotten möjligt med flöden som motsvarar situationen i oktober. I åarna och älvarna i Södra Österbotten väntas en genomsnittlig eller större flödestopp under perioden 20.4.–5.5. Om vädret inte blir kallare, nås flödestoppen i Södra Österbotten redan under veckoslutet", förutspår ledande hydrologen Bertel Vehviläinen på Finlands miljöcentral.

Tilläggsuppgifter:

Allmänt om översvämningsbekämpningen på ELY-centralen i Södra Österbottens område:

  • Ingenjör Kim Klemola, tfn 0295 027 829, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Ingenjör Tommi Mäki, tfn 0295 027 882, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Översvämningschef, chefen för enheten för vattenresurser Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Lappfjärds å: Äldre byggmästare Fredrik Nygård, tfn 0295 027 890, ELY-centralen i Södra Österbotten

Riksomfattande översvämningsprognos:

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, tfn 040 561 5533, Finlands miljöcentral

Regional information