Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vattenföringen och -ståndet i åarna och sjöarna i Österbotten är fortsättningsvis höga (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Vattenföringen i åarna och älvarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten är fortsättningsvis stor och vattenståndet i sjöarna är högt. I Korsholm i nedre loppet av Kyro älv är vattenföringen fortfarande 250 m3/s. I Nykarleby i nedre loppet av Lappo å är vattenföringen 170 m3/s och i Liinamaa är vattnet över två meter högre än normalt för årstiden. I Perho å håller vattenföringen sakta på att minska och i nedre loppet av ån i Karleby är vattenföringen nu ca 140 m3/s.  

Översvämningsläget i de österbottniska åarna och älvarna torde lätta betydligt senast efter årsskiftet, om nederbörden som spås till de närmaste dagarna blir liten. Också i Kyro älv och Lappo å förutspås vattenföringen minska betydligt efter årsskiftet. Vattenföringen i de små åarna torde minska betydligt redan tidigare.

I flera sjöar stiger vattenståndet fortfarande. Sjöarna Lappajärvi och Kuortaneenjärvi ligger nu över 60 cm högre än normalt för tidpunkten och kommer att fortsätta stiga i flera dagar. Även i många andra sjöar, såsom i Lestijärvi och Ähtärinjärvi, är vattenståndet avsevärt högre än normalt vid årsskiftet. Avtappningen kommer att fortsätta större än normalt även in i januari, för att i de konstgjorda sjöarna och reglerade sjöarna få plats för kommande regn. Särskilt i Esse å kommer man att vara tvungen att fortsätta med stor avtappning långt mot våren.

Tilläggsuppgifter:

  • Äldre ingenjör Sari Yli-Mannila, Närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 0295 027 962

Regional information