Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Rätt nivå på kollektivtrafikens service i Österbotten och Mellersta Österbotten (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Största delen (80 %) av resenärerna i den regionala busstrafiken består av skolelever, fastän närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) har som målsättning att erbjuda god service till såväl pendlare, studerande som andra busstrafikanter. Nu utreder ELY-centralen tillsammans med regionernas kommuner, landskapsförbund och andra intressentgrupper vilken servicenivå på busstrafik man skall eftersträva de kommande åren för olika användargrupper. Som konsult i projektet är Sito Oy från Kuopio. Projektet genomförs innan årets slut.

Webbenkät till invånarna

På kommunernas och landskapsförbundens samt ELY-centralens webbsidor finns en länk till enkäten som fungerar som hjälp då man utreder invånarnas åsikter om hur kollektivtrafiken borde utvecklas. Alla som deltar i enkäten deltar i utlottning av en resa tur-retur med Vasabåtarna från Vasa till Umeå.

Tilläggsuppgifter:

  • ELY-centralen i Södra Österbotten, kollektivtrafikexpert Anders Pulkkis, tfn 0400 768 375

Regional information