Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pirkanmaan järvet ja kaivot janoavat sateita (Pirkanmaan ELY-keskus)

Syyskuu on ollut Pirkanmaalla erittäin vähäsateinen, ja kuukauden sadekertymä on useilla alueilla puolet tavanomaisesta. Myös lokakuun alku on jatkunut kuivana, minkä seurauksena järvien vedenkorkeudet ovat viime viikkoina laskeneet ja maaperän vesivarastot ehtyneet. Suurten luonnontilaisten järvien Längelmäveden ja Mallasveden vedenkorkeudet ovat 10-15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana, Keurusselän vedenkorkeus on 20 cm ja Tarjanteen sekä Toisveden 30 cm tavanomaista alempana.

Myös säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat pysytelleet lähellä tavanomaisia arvoja. Vanajaveden, Näsijärven ja Pyhäjärven vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja Kyrösjärven vedenkorkeus on 25 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Kuivuus on johtanut pienentyviin juoksutuksiin Kokemäenjoella.

Maaperä on tällä hetkellä niin rutikuivaa, että ainoastaan runsaat ja pitkäaikaiset sateet voivat saada maaperän vesivarastot täyteen ja siten hidastaa vedenkorkeuden laskua. Esimerkiksi Tarjanteen valuma-alueella maaperän vesivaraston vajaus vastaa tyypillistä lokakuun sadekertymää (n. 50-60 mm).

Jos kuiva jakso jatkuu edelleen, eivät myöskään pohjavesivarastot täydenny, vaan niiden pintojen lasku jatkuu. Tällä hetkellä pienissä pohjavesimuodostumissa pohjavedenpinnat ovat noin 30 – 40 cm ajankohdan tavanomaisia korkeuksia alempana. Suuremmissa muodostumissa pinnat ovat noin 0 - 10 cm tavanomaista alempana. Ennen talven tuloa tarvitaan runsaita sateita, jotta ensi talven pohjavesivarastojen riittävyys olisi turvattu.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien  vedenkorkeuksia 6.10.2013. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (cm) vuosien 2000-2012 ajankohdan keskiarvoon.

 

Korkeus merenpinnasta
6.10.2013

NN+ m

Vanajavesi (s)

79,15 (0)

Pyhäjärvi (s)

76,87 (-3)

Näsijärvi (s)

95,11 (0)

Kyrösjärvi (s)

82,69 (-26)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,46 (+18)

Längelmävesi  (lt)

83,65 (-10)

Keurusselkä (lt)

104,94 (-19)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,63 (-19)

Tarjannevesi (lt)

95,33 (-25)

Toisvesi (lt)

97,13 (-33)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

Lisätietoja:

Pirkanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

  • Ylitarkastaja Diar Isid puh. 0295 036 188 (säännöstely)
  • Hydrogeologi Matti Vänskä puh.  0295 036 400 (pohjavesiasiat)

Regional information