Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pirkanmaalla kuiva maaperä imee vähäisetkin sateet, vesistöihin valunta on vähäistä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet ovat nyt kesän alimmalla tasollaan. Vedenkorkeuksien lasku kuuluu kesään kasvillisuuden tarvitseman veden ja haihdunnan vuoksi, mutta viime viikkoina lasku on kiihtynyt kuivan sääjakson myötä.

Alkukesän sateisuus piti Pirkanmaan luonnontilaisten järvien vedenkorkeuksia lähellä pitkänajan keskiarvoja, mutta viime viikkoina vedenkorkeudet ovat laskeneet 10-15 cm keskimääräistä alemmas.

- Vedenkorkeudet eivät todennäköisesti lähde nousuun, vaikka tulevina päivinä sataisikin. Maaperä on kuiva ja se pystyy imemään jopa 20 mm:n sateet, kertoo vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Mallasveden, Roineen ja Längelmäveden vedenkorkeudet ovat olleet toukokuusta lähtien noin 10-15 cm keskimääräistä alempana. Valkeakosken voimalaitoksen omistaja ja ELY-keskus ovat sopineet juoksutuksen rajoittamisesta, jotta vedenkorkeus ei laske liiallisesti. Voimalaitoksen juoksutus ei tavanomaisesti saa poiketa luonnonmukaisesta virtaamasta.

Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien, Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven, vedenkorkeudet ovat lähellä pitkänajan keskiarvoja. Seuraavien viikkojen aikana vedenkorkeudet pysyttelevät nykytasoillaan.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 28.9.2015. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970-2014 keskimääräiseen arvoon.

28.9.2015

Korkeus merenpinnasta

NN+m

Näsijärvi, Tampella (s)

95,19 (+0,05)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,94 (+0,02)

Vanajavesi, Toijala (s)

79,21 (+0,01)

Kyrösjärvi (s)

82,92 (+0,03)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,19 (-0,14)

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

83,66 (-0,15)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,01 (-0,12)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,72 (-0,11)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,46 (-0,16)

Toisvesi (lt)

97,27 (-0,30)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

Järvi-illat sujuneet yli odotusten

Pirkanmaan ELY-keskus on järjestänyt syksyllä kaikille vesistöjen käyttäjille järvi-iltoja, joissa on esitelty laajasti järviin ja niiden valuma-alueisiin liittyviä teemoja. Tilaisuudet ovat onnistuneet hyvin. Näsijärvi-iltaan osallistui yli viisikymmentä vesiasioista kiinnostunutta, ja Vanajavesi- ja Pyhäjärvi-illassa oli paikalla oli lähes 70 henkilöä. Säännöstelystä ja veden laatuun vaikuttavista asioista on keskusteltu tilaisuuksissa vilkkaasti. Osallistujilta saadun palautteen mukaan illat ovat antaneet ihmisille tietoa ja uusia näkemyksiä, ja järvi-iltaperinteen toivotaan jatkuvan. Kyrösjärvi-ilta järjestetään Ikaalisissa 7.10.

Pohjavedet tavanomaisissa korkeuksissa

Pohjavesien korkeudet ovat pitkän ajan keskiarvossa tai vähän sen alapuolella. Lämpimän ja vähäsateisen loppukesän myötä maaperä on kuivunut ja pohjaveden muodostuminen on ollut vähäistä. Pohjaveden pinnan korkeudet ovatkin lähteneet laskuun, mikä ei kuitenkaan ole alkusyksylle poikkeuksellista.

Lisätietoja:

  • ymparisto.fi -palvelu: Vesistöjen vedenkorkeudet Pirkanmaalla
  • Pirkanmaan ELY-keskus:
    - järvien vedenkorkeudet: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359
    - pohjavesi: ylitarkastaja Merja Antikainen, p. 0295 036 318

Seuraa meitä Twitterissä:

www.twitter.com/pirvesi (Vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)


Regional information