Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pekka Soini Seinäjoella: Osaamisesta hyvä kasvun kierre (Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus)

Suomi ja Etelä-Pohjanmaa tarvitsevat uutta kasvua ja kasvuyrityksiä. Tekesin päätehtävä on kannustaa innovaatiorahoituksellaan yrityksiä kasvuun ja uudistumiseen.

"Meillä on Suomessa paljon erinomaista osaamista. Tätä osaamista arvostetaan maailmalla. Jatkuva panostaminen osaamisen kehittämiseen on moottori yritysten kasvulle ja uudistumiselle", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo. Hän tutustui 12.9. Seinäjoella alueen yrityksiin muun muassa Framin kampusalueella.

Uusi kasvu usein tulee aloilta, joita ei osata vielä kunnolla määritelläkään: osaamisten ja toimialojen rajapinnoilta ja osaamisten yhdistelmistä.

Tekesin rahoitus on tarkoitettu vauhdittamaan kasvua ja uudistumista. Rahoitus on projektirahoitusta ja voi kohdistua tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän, liiketoimintakonseptin, toimintatapojen tai työelämän laadun kehittämiseen.

Hyvä esimerkki Tekesin uusista palveluista pk-yritysten uudistumiseen on pk.net, jossa Tekes tarjoaa rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen tietotekniikan ja internetin avulla. Kyseessä voi olla esimerkiksi verkkokaupan kehittäminen, asiakas- ja projektinhallinta tai tuotesuunnittelu. Etelä-Pohjanmaan yrityksistä Puucomp on ensimmäisenä hyödyntämässä pk.netiä.

Kasvuväylä on ELY-keskusten, Tekesin ja muiden julkisten toimijoiden yhteinen palvelu nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville pk-yrityksille. Etelä-Pohjanmaalla esimerkiksi kauhajokelainen Serres Oy hakee kasvua Kasvuväylän avulla.

"Samaan aikaan pitäisi katsoa lähelle ja kauas. Miten voimme auttaa nykyisiä yrityksiä ja miten edistämme tulevaisuuden yritysten syntymistä", Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysyksikön päällikkö Kari Rintala muistuttaa.

Kasvumarkkinaa etenkin uusilla aloilla voidaan edistää pilot-projekteilla ja demoympäristöillä tai julkisten toimijoiden hankinnoilla. Kansainvälistymistä voidaan edistää uudentyyppisillä tavoilla, kuten Team Finland -toiminnalla. Mutta kovaa perustyötä, eli tutkimus- ja kehitystyötä, liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja monen tason verkostoitumista ei saa unohtaa.

Vuonna 2012 Tekes rahoitti Etelä-Pohjanmaan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia yhteensä 4,7 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä Tekesin rahoituspäätöksiä on tehty Etelä-Pohjanmaalle 2,7 miljoonalla eurolla.

 

  • Kari Rintala
    Yritysyksikön päällikkö
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    puh. 0400 565 332
    [email protected]

                                                                                         


Regional information