Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Oulussa testataan tehostettua liikenteen ohjausta vakavissa tieliikenteen häiriöissä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Oulun seudun väylänpitäjät käynnistävät 8 kuukautta kestävän pilotin vakavien tieliikenteen häiriöiden yhteydessä tehtävän liikenteen ohjauksen tehostamiseksi. Pilotissa kokeillaan uutta toimintamallia, jossa riittävä liikenteen ohjaus saadaan toteutettua nopeasti esimerkiksi onnettomuustilanteessa. Tehostetun liikenteen ohjauksen tarpeen arvioivat pelastusviranomainen ja poliisi yhdessä Oulun seudun liikenteenhallintakeskuksen kanssa.

Tarve pilotille tunnistettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tieliikenteen alueellisen häiriönhallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Pilotissa keskitytään liikenteen ohjaukseen ennakoimattomissa, pitkäkestoisissa häiriötilanteissa. Pilotin tavoitteena on tehostaa häiriönhallinnan toimintamallin toimivuutta testaamalla uusia yhteistyömalleja viranomaisten sekä kaupallisten palveluntarjoajien ja vapaaehtoisjärjestöjen välillä. Keskeinen kehittämiskohde on myös liikenteenohjausvaunun ja kiertotieviitoituksen käytön tehostaminen.

Pilotin kustannukset määräytyvät toteutuneiden liikenteenohjaustilanteiden perusteella ja kustannuksiin on varattu käytettäväksi noin 10 000 euroa. Kaikki tehdyt toimenpiteet arvioidaan ja pilotin jälkeen päätetään mahdollisesta jatkosta. Pilotin ohjauksesta vastaavat Oulun seudun liikenteenhallinnan johtoryhmä ja työryhmä.

Tienkäyttäjät voivat seurata Oulun seudun ajantasaista liikennetilannetta Oulunliikenne.fi –palvelusta.

Lisätietoja antavat:
Liikennekeskuspäällikkö Tuomas Komulainen, Liikennevirasto, [email protected], puh. 040 1622 450
Liikenteenhallintavastaava Jani Huttula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, [email protected], puh. 040 5850 832
Liikennepäivystäjä Mikko Myllylä, Oulun kaupunki, [email protected],
puh. 044 7032 418
 


Regional information