Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Oriveden Vedentaustantiestä jälleen sorapintainen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus poistattaa Oriveden Vedentaustantieltä kokonaan huonokuntoisen SOP-pinnan ja muuttaa maantien uudelleen soratieksi. Viikolla 41 käynnistyvän työn on arvioitu kestävän pari viikkoa.

Pirkanmaan ELY-keskus saa runsaasti palautetta sekä tielläliikkujilta että urakoitsijoilta Oriveden SOP-pintaisesta Vedentaustantiestä, eli maantiestä 14227. Maantien heikko kunto on todettu myös tienpitäjän suorittamissa kuntomittauksissa.

Vedentaustantien päällystämismahdollisuutta selvitettiin, mutta koska uusintakustannus olisi noussut lähes viisinkertaiseksi pinnan poistamiseen verrattuna, tien huonokuntoinen SOP-pinta poistetaan ja maantie muutetaan kokonaan sorapintaiseksi. Nyt tehtävän muutoksen tarkoituksena on, että maantie toimisi hyvin soratienä.

SOP-pintauksella tarkoitetaan sitomattomalle alustalle bitumisella sideaineella liimattua ohutta murskekerrosta, jollainen Vedentaustantiellä on vuodesta 2007 saakka ollut yhdeksän kilometrin matkalla. Poistotyön on määrä alkaa viikolla 41 ja sen on arvioitu kestävän noin kaksi viikkoa. Urakoitsijana toimii NCC Roads Oy.

Suomessa vähäliikenteiset tiet ovat sorateitä

SOP-pintaus on aikoinaan Suomessa otettu käyttöön yhtenä soratien kulutuskerroksen pintavaihtoehtona. Nykyään tällaista pintausta ei enää pidetä soratielle suositeltavana sen heikon laadun ja kulutuskestävyyden vuoksi. Muihin päällysteisiin verrattuna SOP-tien ylläpitäminen tyydyttävässä kunnossa edellyttää suurempia hoito- ja ylläpitokustannuksia.

ELY-keskus on 2000-luvulla muuttanut huonokuntoisia SOP-teitä sorateiksi, kun maantien keskimääräinen liikennemäärä on jäänyt alle 100 ajoneuvoon vuorokaudessa. Pirkanmaan hieman yli 140 SOP-tiekilometristä tällaisia raja-arvon alittavia sorateitä on 55 kilometriä. Vedentaustantien liikennemäärä on 73 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus jää alle 5,5 prosenttiin. Pirkanmaalla on Vedentaustantietä aikaisemmin sorateiksi muutettu muun muassa Virtain Pitkäjärventie, Kylmäkoskella sijaitseva Taipaleentie ja Akaan Kuusjoentie.

Lisätietoja: 

  • Tienpidon asiantuntija Ossi Saarinen, puh. 040 849 7640, Pirkanmaan ELY-keskus
  • Projektivastaava Anne Valkonen, puh. 0295 036 312, Pirkanmaan ELY-keskus
  • Projektipäällikkö Sara Väänänen, puh. 040 751 7950, NCC Roads Oy 

Regional information