Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Oletko suunnittelmassa talosi korjausta? Haettavana avustusta rakennusperinnön hoitoon (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskus myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Avustusta voidaan myöntää yksityisille rakennuksen omistajille, rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille sekä kunnille. Avustusta myönnetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin, etenkin kaavalla suojeltuihin, rakennuksiin. Ensisijaisia kohteita ovat valtakunnallisesti merkittävissä kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä sijaitsevat kohteet (www.rky.fi) sekä maakunnallisesti arvokkaat kohteet.

Avustuksia myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Tyypillisiä avustettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ulkovaipan: katon, julkisivujen, ikkunoiden tai ulko-ovien korjaustyöt ja kantavien rakenteiden korjaustyö. Avustuksia ei ole tarkoitettu käyttömukavuuden lisäämiseen eikä tavanomaisiin vuosikorjauksiin. Avustuksia ei myönnetä kohteisiin, joihin voi hakea muuta kautta valtion tai kirkon avustusta. Esim. seurantaloja varten on oma avustuksensa. Rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin haetaan entistämisavustusta museovirastolta. Museovirasto myöntää maailmanperintöavustusta Vanhan Rauman kohteisiin.

Avustuksen saaminen asettaa korjaukselle myös ehtoja. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet sekä historiallinen aitous säilyy ja rakennusosien tarpeetonta uusimista välttäen. Työ tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla, jollaisia ovat tyypillisesti keitetty punamultamaali, aito pellavaöljymaali, saumattu peltikate, bitumikattohuopa kolmiorimasaumoin, poltettu savitiili, päre ja kalkkirappaus. Nämä materiaalit ovat korjausrakentamisessa hyväksi ja turvallisiksi koettuja. Hyvistä korjaustavoista saa tietoa museoviraston korjauskortistosta ja rakennusperintöportaalista:

Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa lähes poikkeuksetta tarvitaan asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Maakuntamuseon rakennustutkijat toimivat korjaustyön antikvaarisena asiantuntijana valvoen että työ täyttää avustusehdot. Heihin tuleekin olla yhteydessä ennen korjaustyön aloittamista.

Vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi avustuksia rakennusperinnön hoitoon 47 hakijalle yhteensä 151 000 € Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle.  Hakemuksia oli 138, joista valtakunnallisesti merkittäville alueille sijoittui merkittävä osa. Suurin osa avustuksista oli suuruudeltaan 2500 - 5000 € ja yleisimmät käyttökohteet katon ja julkisivujen korjaukset.

Saaristokunnissa rakennusten kunnostukseen voidaan myöntää myös saariston ympäristönhoitoavustusta. Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia mm. toimenpiteisiin, jotka koskevat saariston maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista. Tällaisia hankkeita voivat olla maisemakuvaa rumentavien rakennusten tai laitteiden kunnostus sekä siltoja, penkereitä, laitureita ynnä muita rantaan tai vesialueelle rakennettavia laitteita koskevat hankkeet. Tyypillisiä avustuskohteita ovat esim. venevajojen ja laiturien korjaushankkeet.

Vuoden 2014 rakennusperinnön hoitoavustusten hakuaika on 31.10.2013 mennessä. Päätökset tehdään seuraavan kevään aikana. Avustusta haetaan sähköisesti Suomi.fi-palvelun kautta:

Tarvittaessa hakemuskaavakkeita saa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, jonne hakemus myös toimitetaan.


Regional information