Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Nuorisotakuu onnistuu Etelä-Savossa! (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto pitävät hyvänä, että nuorisotakuussa toimitaan usean ministeriön yhteisponnistuksena ja että nuorisotakuun seurantakin on samalla sekä kokonaisuus että monihallinnollinen. Näin nuorisotakuu Etelä-Savossa voidaan saada onnistumaan. Etelä-Savossa halutaan ajatella nuorisotakuuta mahdollisuutena yhteistyöhön nuorten kannalta tärkeissä muuttuvissa elämäntilanteissa voimavaroja yhdistämällä.

Sanssi-kortti on merkittävä keino nuorisotakuun onnistumiseksi Etelä-Savossa. Siksi toivotaankin, että TE-toimistossa olisi ensi vuodelle resursseja ja määrärahoja nuorten työllisyyden hoitoon vähintään saman verran kuin tänä vuonna. Tällä taataan nuorten ohjausta ja monialaista, -ammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä nuorisotakuun toimijoiden kanssa yhdessä.

Nuorten työllistämisessä Etelä-Savossa merkittäviä ovat pienyritykset, erityisesti 1 - 10 henkeä työllistävät yritykset. Niiden toimintaa kannustamalla voidaan aukaista työtä myös nuorille. Etelä-Savossa nuorten aktivointiaste onkin maan toiseksi korkein eli 34 %.  ELY-keskuksen ja TE-toimiston työvoimapolitiikan aktiivisten toimien ansiosta nuorten työttömyysaste on 20,5 % työvoimasta, mikä on silti suuri luku. llman näitä toimia työttömyysaste olisi kuitenkin 31 %. Siksi Sanssi-kortti on tärkeä varsinkin pienille yrityksille.

Jotta nuoret pääsevät toisen asteen koulutuksiin ja jatkamaan opintojaan keskeytyksittä, olisi erityisen tärkeää luoda jo peruskoulussa sellaisia tilanteita, jotka yhdistävät oppimista ja työtä. Näin nuorille tulisi realistinen kuva erilaisista aloista, työpaikoista ja yrittäjyydestä. Tätä asiaa pohditaan esimerkiksi tiistaina 3.9. Elämä on peliä – opintoja ja työtä vuorotellen -tulevaisuuskeskustelussa, joka on osa Digitaalista kaupunkiseikkailua ja nuorisotakuuta.

Nuorisotakuussa pitkän ajanjakson aikana olennaista on painottaa ennaltaehkäisyä korjaavien toimien sijaan, vaikka niitäkin tarvitaan. Siksi perheiden hyvinvoinnin tukeminen nuoren kannalta on elintärkeää jo neuvolaiästä alkaen. Lapsi- ja nuorisopolitiikan toimet varsinkin kunnissa ovat tärkeitä nuorisotakuun onnistumiseksi.

Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen järjestelyissä tarvitaan yhteistuumin päätöksiä, jotta nuoren kannalta voidaan tilkitä kaikki mahdolliset paikat, joissa nuori voisi jäädä ilman koulutusta tai työtä tai niihin valmentavia mahdollisuuksia. Siksi tarvitaan monialaista, -ammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä monenlaisissa verkostoissa. Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin kanssa tehty aiesopimus tukee juuri tällaista työtä.

Armeijavaiheessa esimerkiksi Aikalisä-toiminta on ollut hyvää ja sitä täytyy vielä kehittää. Ohjauksen avulla voidaan kiinnittää erityistä huomiota ennen armeijaa myös sekä palvelukseen pääsemättömien että keskeyttävien kannalta. Nuorelle on tärkeää ottaa huomioon hänen elämäntilanteensa kokonaisuutena, jotta hänellä on armeijavaiheen aikana mahdollisuudet oppia ja päästä töihin palveluksen jälkeen sujuvasti.

Lisätietoja nuorisotakuusta:

Kehityspäällikkö  Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4220, tuija.toivakainen(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja TE-palveluista:

Palvelujohtaja Kari Joutsalainen, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 029 504 4054, 050 396 8958, kari.joutsalainen(at)te-toimisto.fi

Linkkejä:      

     

 


Regional information