Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

 Ändringar i regionförvaltningen vid ingången av 2014 (ELY-centralen i Österbotten)

Regeringen har gett riksdagen ett lagförslag (RP 114/2013) enligt vilket de uppgifter inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstalts- och daghemsbyggande som nu sköts vid närings-, trafik- och miljöcentralerna ska överföras till regionförvaltningsverken 1.1.2014. För närvarande svarar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten för uppgifter inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet på förutom sitt eget verksamhetsområde även i Södra Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland svarar för läroanstalts- och daghemsbyggande på motsvarande område. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland svarar också för en riksomfattande forsknings- och utvecklingsuppgift i fråga om byggande av idrottsanläggningar som specialuppgift för hela landets del. Om regeringens lagförslag godkänns av riksdagen, överförs dessa uppgifter från närings-, trafik- och miljöcentralerna i Österbotten och Birkaland till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Den personal som arbetar med dessa uppgifter vid närings-, trafik- och miljöcentralerna överförs också till regionförvaltningsverket.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken har börjat förbereda sig inför den eventuella ändringen. De ansökningar om statsbidrag och de förslag till finansieringsplanen som lämnats in till närings-, trafik- och miljöcentralerna inom dessa sektorer kommer att handläggas vid regionförvaltningsverket. Utbildningsevenemang, som ordnas efter årsskiftet och som närings-, trafik- och miljöcentralen har skickat inbjudan till, kommer vid regionförvaltningsverket att skötas av samma personer som nu arbetar med uppgifter inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande vid närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Ytterligare upplysningar:

  • Biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet, enhetschef Ismo Myllyaho, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, ismo.myllyaho(at)ely-centralen.fi, tfn 0295 028 593
  • Läroanstalts- och daghemsbyggande, överinspektör Erja Metsäranta, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, erja.metsaranta(at)ely-centralen.fi, tfn 0295 036 073 

Regional information