Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Mopot pois pyöräteiltä Turun seudulla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Pyörätiet eli kevyenliikenteenväylät on tarkoitettu moottorittomille ajoneuvoille. Turun kaupungin ja ympäristökuntien alueilla mopoilu on kuitenkin monin paikoin sallittua kevyen liikenteen väylillä. Jatkossa mopoilua kevyen liikenteen väylillä rajoitetaan.  Muutosten jälkeen mopoilu on pyöräteillä sallittua pääsääntöisesti vain taajaman ulkopuolella valtateiden varsilla ja sellaisten maanteiden varsilla, joissa nopeusrajoitus on yli 80 km/h. Näin pyritään parantamaan sekä mopoilijoiden että jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Muutokset toteutetaan keväällä 2014.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittamassa hanketta mopoille sallittujen pyöräteiden vähentämisestä Turun seudulla. Mopot muita kevyen liikenteen väylien käyttäjäryhmiä nopeampina liikkujina aiheuttavat hitaammille käyttäjäryhmille turvattomuuden tunnetta, sillä mopojen nopeus ei jätä riittävästi reagointiaikaa kävelijöille ja pyöräilijöille kevyen liikenteen väylällä tai autoilijoille risteyksissä. Nopeuserot, mopon paino ja törmäysvoima lisäävät onnettomuusriskiä niin mopoilijoille kuin muillekin kevyen liikenteen väylällä kulkeville. Kevyen liikenteen väyliä käyttävät niin lenkkeilijät, lapset, koiranulkoiluttajat kuin työmatkaliikkujatkin, joista etenkin lapset liikkuvat arvaamattomasti. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrää pyritään lisäämään, mikä mopojen määrän kasvun kanssa lisää riskialttiita tilanteita yhteisillä väylillä.

Mopoilun rajoittaminen kevyenliikenteenväylillä edistää kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Mopojen siirto ajoradalle selkeyttää mopon asemaa ja vastuuta liikenteessä, millä on myönteinen vaikutus mopoilijan ajotottumuksiin.  Myös autoilijat joutuvat huomioimaan mopoilijat tasaveroisina osapuolina liikenteessä. Ajoradalla mopoilijan on helpompi ennakoida muiden ajoneuvojen liikkeitä. Mopoilijan ajaessa pyörätietä erityisiä vaaranpaikkoja ovat pyörätien ja ajoradan risteykset sekä siirtymiset ajoradalta pyörätielle ja takaisin. Muutosten myötä molempien vaaratilanteiden määrä vähenee.

Liikennevirastolta ilmestyi alkuvuodesta 2013 ohje "Mopon paikka liikenneympäristössä", jossa määritellään uudet kriteerit mopoilun sallimiselle pyöräteillä. Muutosten jälkeen mopoilu on pyöräteillä sallittua pääsääntöisesti vain taajaman ulkopuolella valtateiden varsilla ja sellaisten maanteiden varsilla, joissa nopeusrajoitus on yli 80 km/h.

Turussa mopokanta yli kaksinkertaistui vuodesta 2001 vuoteen 2011. Samalla ajanjaksolla mopo-onnettomuudet lisääntyivät Turun seudulla voimakkaasti vuoteen 2008 saakka lähes kolminkertaistuen vuodesta 2001. Vuoden 2008 jälkeen suunta on ollut laskeva. Mopokorttiuudistuksen arvellaan vaikuttaneen positiiviseen kehitykseen. Siitä huolimatta Varsinais-Suomessa tapahtuu mopo-onnettomuuksia asukaslukuun suhteutettuna 50 % muuta maata enemmän. Ensi keväänä tehtävien muutosten toivotaan edelleen vähentävän mopo-onnettomuuksia. Vastaavia moporeittimuutoksia on tehty jo muualla Suomessa ja vaikutukset ovat olleet myönteisiä.

Työtä tehdään yhteistyössä seudun kuntien kanssa, joita ovat Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku. Kunnat tekevät vastaavia muutoksia omalla katuverkollaan. Yhteistyön kohteena ovat erityisesti kevyen liikenteen väylät, jotka jatkuvat kuntien katuverkolta valtion maanteille. Muutokset toteutetaan keväällä 2014 ennen mopokauden alkua.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäsuunnittelija Piritta Keto, p. 0295 022 763

Liikenneviraston ohje "Mopon paikka liikenneympäristössä" löytyy Liikenneviraston nettisivuilta.


Regional information