Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Merkittäviä muutoksia merialueen kalastukseen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kalakantojen tilan parantamiseksi Suomenlahdella on tehty merkittäviä muutoksia kalastussäädöksiin:

Valtion yleisellä vesialueella talousvyöhykkeeseen asti

·  saaliksi saadut rasvaevälliset taimenet on laskettava viipymättä takaisin
   veteen
·  meritaimenen alamitta on 65 senttimetriä
·  meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen pohjaverkkojen pienin sallittu solmuvä-
    li on 80 millimetriä
·   alle 80 millimetrin solmuvälisten verkkojen langan on oltava yksikuituista tai yksilankaista ja langan suurin sallittu paksuus on 0,20 millimetriä. 

Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten viime vuoden lopulla tekemissä päätöksissä on kolmen vuoden siirtymäaika yli 65 millimetrin solmuvälisille meritaimenverkoille sekä ammattikalastajien alle 80 millimetrin solmuvälisille paksulankaisille verkoille.

Pyhtään ja Kotkan kalastusalueilla

  • rasvaevälliset meritaimenet on vapautettava
  • meritaimenen alamitta on 60 senttimetriä
  • kuhan alamitta on 40 senttimetriä
  • kuhan ja vaellussiian pyynnissä verkon solmuvälin tulee olla vähintään 50 mm.

Pyydysmerkinnät ja kalastajan yhteystiedot

Kalastajien kannattaa huomioida myös viime vuonna voimaan astuneet uudet säädökset pyydysmerkinnästä. Pyydysten riittävän merkinnän lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että pyydyksen uloimman pään kohon tai lippusalon yhteydessä on asettajan etu- ja sukunimi sekä osoite tai puhelinnumero.

Summanjoessa ja sen suulla on rajoitettu viehekalastusta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki tänä keväänä vesialueen omistajan hakemuksesta päätöksen, jolla kiellettiin yleiskalastusoikeuksiin perustuva viehekalastus Summanjoen alaosalla ja jokisuussa vuosittain huhti-kesäkuussa. Päätös on voimassa vuoteen 2017 asti. Kieltoalue alkaa Summanjoen Rasista ja päättyy Kari-nimiseen saareen Summanlahdella.  Kiellon syynä on kalastajien paikallisille asukkaille ja veneliikenteelle aiheuttama toistuva häiriö. Kielto ei vaikuta omistajan oikeudella tapahtuvaan kalastukseen.

 

Lisätietoja:
- Kalatalousasiantuntija Vesa Vanninen, 0295 029 095, [email protected]


 


Regional information