Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Merilohia ja taimenia ylisiirretään Iijoella (Pohjois-Pohjanmaa)

Aikuisten merilohien ja taimenten ylisiirrot on aloitettu Iijoella. Jokisuulta siirretään kaloja voimalaitosten yläpuolelle Livojokeen ja Iijoen pääuomaan keskijuoksulle. Kesän ensimmäiset kalat vietiin Taivalkosken Jurmuun maanantaina. Iijoella merilohien ylisiirtoja on tehty jo vuodesta 2009 lähtien ja tänä vuonna ylisiirretään ensimmäistä kertaa myös taimenia.

Ylisiirrot tukevat vaelluskalojen palauttamista Iijokeen ja parantavat tulevaisuudessa rakennettavien kalateiden toimivuutta. Tavoitteena on, että ylisiirretyt kalat kutevat ja kudusta syntyy omaan kotijokeensa leimautuneita poikasia, jotka pyrkivät palaamaan sinne merivaelluksen jälkeen. Ylisiirtojen tarkoituksena on myös tukea vaelluskalojen luonnonkiertoon liittyvää tutkimusta.

Vapautuspaikoilla on paikalliset kalastusrauhoitusalueet. Muun kalastuksen yhteydessä saadut ylisiirtokalat tulee vapauttaa viipymättä takaisin jokeen.

Kalojen siirto vaellusesteiden yläpuolisille alueille on luvanvaraista. Iijoella luvanhaltijana on Iijoen vesistön kalastusalue. Lupa mahdollistaa korkeintaan 400 merilohen tai taimenen ylisiirron vuosittain.

Iijoen ylisiirtoja rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PVO-Vesivoima Oy, Iin kunta, Oulun ja Pudasjärven kaupungit sekä Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat. Ylisiirrot toteuttaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 426
Toiminnanjohtaja Tapio Kangas, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry, puh. 044 775 0847


Regional information