Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Matkailun majoituspalvelut hyvässä nosteessa Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savossa poimitaan työn hedelmiä matkailun majoituspalveluissa. Maakunnassa on suunnattu merkittäviä markkinointiponnistuksia niin kotimaisille kuin Venäjän markkinoille, ja toimenpiteet ovat alkaneet tuottaa satoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun 11.12.2013 Tampereella julkaiseman majoitustoiminnan toimialaraportin mukaan koko maan matkailualan yritysten näkymät ovat kohtuulliset ja kansainvälisen kysynnän uskotaan kasvavan. Matkailukysyntä majoitusvuorokausilla mitattuna oli vuonna 2012 yli 20 miljoonaa vuorokautta, mikä on Suomessa ennätystasoa aiempiin vuosiin nähden. Ennakoitavissa on saman tason saavuttaminen myös vuonna 2013.

Etelä-Savossa majoituspalveluiden kysyntä on kehittynyt erittäin myönteisesti. Tilastokeskuksen majoitustilastot osoittavat, että vuoden 2013 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä Etelä-Savossa rekisteröitiin 686 464 yöpymisvuorokautta. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 16,3 prosenttia, mikä on muihin maakuntiin verrattuna ylivoimaisesti paras tulos. Erityisen voimakasta Etelä-Savossa on ollut kasvu ulkomaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausissa (28,3 %).

Maakunnan erityispiirre matkailun majoituspalveluiden suhteen on se, että alueella on paljon pieniä majoituspalveluja maaseudulla tarjoavia yrityksiä, muun muassa matkailuelinkeinoa sivutoimisesti harjoittavia maatiloja sekä mökkivuokraajia. Etelä-Savon ELY-keskuksessa tehdyn selvityksen mukaan maatilojen majoitusmyyntitulot muodostivat vuonna 2011 reilun kymmenyksen kaikkien majoituspalvelujen liikevaihdosta Etelä-Savossa, kun koko maan tasolla kyseinen luku oli vain kaksi prosenttia.

Etelä-Savon ELY-keskuksen toteuttamien, maaseutumatkailuyrittäjille suunnattujen haastattelujen mukaan toiminnan käyttöastetta on saatu nostettua ja toiminnan ympärivuotisuutta lisättyä merkittävästi viime vuosien aikana. Maaseutumatkailutoiminnan harjoittaminen on ammattimaistunut ja kansainvälistynyt, ja sen taloudellinen merkitys on kasvanut.

Myös syksyllä 2013 Etelä-Savon maakuntaliiton, kuntien ja matkailutoimijoiden yhteistyössä laatima matkailun rakenneselvitys vahvistaa käsitystä maakunnan matkailun pienyritysvaltaisuudesta. Selvityksen mukaan jopa yli puolet maakunnan 15 000 majoituspalveluiden vuodepaikasta on mökkimajoitusta.  Vaikka maakunnasta puuttuu Lapille tyypilliset isot lomakeskukset, on omarantainen vapaa-ajan asunto ja rantasauna selvityksen mukaan Saimaan maakunnan yksi kärkituote, jolla maakunnan on mahdollisuus erottautua ja pärjätä myös kansainvälisessä kilpailussa.

TEM Toimialaraportit ovat eri toimialojen tilanteita ja tulevaisuuden näkymiä kartoittava julkaisusarja. Raportteja tuottaa työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä ELY-keskusten, maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Tekesin, Lapin Liiton, Finpron, Matkailun edistämiskeskuksen ja VTT:n kanssa. Matkailun majoituspalvelujen toimialaraportti on luettavissa osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi.

Matkailun aluerakenneselvitys ja kohteiden benchmarking on Etelä-Savon matkailun, kaupan ja strategisen maankäytön - hyvän toimintaympäristön kehittämisen tausta-aineisto:


Lisätietoja:

Asiantuntija Seppo Liimatta, seppo.liimatta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 060
Asiantuntija Outi Kaihola, outi.kaihola(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 047
Ennakointiasiantuntija Anne Kokkonen, anne.kokkonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 040


Regional information