Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Maatalous on kiinnostava toimiala Kainuussa (Kainuun ELY-keskus)

Maatalouden harjoittamisessa on juuri nyt vetovoimaa. Kainuussa tehdään tänä vuonna yli 10 rahoituspäätöstä maatilanpidon aloittamiseen. Vastaavaan on viimeksi päästy vuonna 2007. Sukupolvenvaihdoksia ja muun maatilanpidon aloittamista vauhdittanee tällä hetkellä eniten se, että luopumistuki-ikä nousee vuoden 2014 alusta 56 vuodesta 59 vuoteen.

Tulevalla EU-ohjelmakaudella ja rahoituksen muutoksella on varmasti myös oma aktivoiva vaikutuksensa. Kun maailmalla ja Suomessa myllertävät talouskriisit ja YT-neuvottelut, koetaan maatalouden harjoittaminen aika varmaksi työpaikaksi.

Rahoituksen ohjelmakausi vaihtuu

Moni investointia suunnitteleva tiedustelee ensi vuoden ja tulevan ohjelmakauden rahoituksesta. Ohjelmakausien vaihdokseen liittyvä rahoituksen epätietoisuus tuntuu varmasti kaikista osapuolista turhauttavalta. Säädösten valmistuminen vaatii ensin poliittisia päätöksiä EU- ja kansallisella tasolla.

Nykyistä rahoituksen ohjelmakautta on enää tämä vuosi jäljellä. Vuosien 2014–2020 ohjelmakauden rahoituksesta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Tätä kirjoittaessa vuoden 2014 maatalouden investointi- ja aloitustuista ei ole vielä varmaa tietoa. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee, että CAP-tukiuudistuksen viivästyessä jatkettaisiin nykyisen ohjelman toteuttamista vielä ensi vuonna. Asiasta kerrotaan lisää sen tarkennuttua. 

Maatalouden investointituet – nyt on aika hakea!

Maatalouden investointitukien tämän vuoden viimeinen hakuaika on 2.9.–18.10.2013. Hakuajan jälkeen ei hakemukseen voi enää lisätä kustannuksia ja korottaa haettua tukea. Päätökset tehdään noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Tämän hetkisten säädösten mukaan EU-osarahoitteisten maatilainvestointien (lypsy- ja lihanautatuotantorakennukset sekä kasvihuonetuki) viimeinen toteutuspäivämäärä on 28.2.2015. Kansallisesti rahoitetuilla investoinneilla on normaalit toteutus- ja jatkoajat (2+2 vuotta).

Nuoren viljelijän aloitustukea maatilanpidon aloittamiseen

Nuoren viljelijän aloitustukea maatilanpidon aloittamiseen voi hakea jatkuvasti koko vuoden. Se on tarkoitettu ensimmäistä kertaa tilanpidon aloittavalle maatilayrittäjälle. Tukea täytyy hakea ennen kuin täyttää 40 vuotta. Aloitustuki on avustuksena joko 35 000 € tai 5 000 € ja lainan korkotuki 35 000 € tai 20 000 € riippuen maatalouden yrittäjätulon määrästä. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 80 % ja korkeintaan 150 000 € maatilan hankintahinnasta. Tuettavia kustannuksia ovat maatilan hankinta maatalousmaineen, rakennuksineen, eläimineen ja koneineen sekä lisäksi myös vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittavien yritystoiminnan kannalta tarpeellisten maatalouskoneiden ja tuotantoeläinten hankinta.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus
yritystutkija Eeva Heikkinen, p. 029 502 3539, [email protected]


Regional information