Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Maantien 180 eli Kaarinantien liittymiä parannetaan (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY- keskus on aloittanut Kaarina-Korppoo- maantien 180 liittymien parantamisen Kaarinan Krossin alueella. Rakennustyöt kestävät vuoden 2013 syksyyn saakka. Tietyö haittaa Turku-Helsinki- moottoritieltä Väntsin eritasoliittymässä Kaarinantielle nousevan rampin sekä varsinaisen Kaarinantien liikennettä välillä moottoritie - Krossinkatu / Laasmäentie. Kaarinantien ja Rakentajantien liittymän parannustöiden liikennehaitta on vähäisempi. Kevyelle liikenteelle saatetaan joutua asettamaan kulkumuotorajoituksia ja se voidaan ohjata käyttämään rinnakkaisen katuverkon kevyen liikenteen väyliä. Pahoittelemme parannustöiden aiheuttamia väliaikaisia haittoja tielläliikkujille.


Rakennustyö on pääosin nykyisen tien leventämistä lisäkaistan rakentamisen takia. Liikenteen opastuslaitteiden muutostyöt sekä liikennevalojen vaatimat jalusta- ja kaapelointityöt vaikuttavat hetkellisesti liikenteen käytössä olevien kaistojenkin liikennöintiin mutta nämä työt pyritään tekemään muina kuin liikenteen ruuhkatuntien aikana. Kevyen ja erityisesti mopoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi saatetaan kevytliikenne määrätä talutettavaksi työmaan kohdalla, mutta tällöinkin haitta on korkeintaan 100–200 metrin matkalla ja kestoltaan lyhytaikainen. Rakennustyö valmistuu kokonaisuudessaan lokakuun 2013 alkuun mennessä.

 

Parannuskohteen nykyinen nopeusrajoitus on 50 km/h. Työn aikana tullaan hetkittäin asettamaan 30 km/h:n nopeusrajoitus ja rampin muutostyöt voivat aiheuttaa moottoritielle pistekohtaisen alhaisemman nopeusrajoituksen ajosuunnassa Helsinkiin. Tielläliikkujien ja erityisesti moottoroidun kevyen liikenteen on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta työmaan kohdalla liikkuessaan.

Noin kolmenkymmenen vuoden ikään ehtinyt Kaarinantie on muodostunut merkittäväksi seutuyhteydeksi jonka liikennemäärä jatkaa kasvuaan. Tien edellinen merkittävä turvallisuusparannus tehtiin vuosina 1998–99, jolloin useille liittymäalueille rakennettiin kääntyvien suuntien kanavointi. Lähiaikoina, perustienpidon rahoituksen sen salliessa, aiotaan Kaarinantielle rakentaa lisää liikennevalo-ohjausta.

Urakoitsija on valittu maaliskuussa ratkaistussa urakkakilpailussa. Halvimman tarjouksen, urakkahinnaltaan 479 000 € (alv. 0 %), antoi Oteran Oy. Hankkeelle on myönnetty työllisyysperusteista investointitukea noin 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kaarinan kaupunki osallistuu Rakentajantien liittymän liikennevalojen rakentamiseen 50 % kustannusosuudella.

Lisätietoja:
tieinsinööri Veli-Pekka Pelttari
Varsinais-Suomen ELY-keskus
040 705 0902


Regional information