Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Maahanmuuttajien kotoutumista halutaan edistää liikunnan avulla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus)

Maahanmuuttajia halutaan aktiivisemmin mukaan liikunnan harrastamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat osallistua liikuntatoimintaan kuten muutkin maassa asuvat. Liikuntatoimintaan osallistuminen voi edistää maahanmuuttajien kotoutumista eli osallisuutta, työllistyvyyttä ja sosiaalisten suhteiden kehittymistä.

Kunnat voivat hakea avustusta maahanmuuttajien liikunnan edistämiseen. Avustusta voi hakea maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikuntaan, perheliikuntaan, aikuisten maahanmuuttajien terveyttä edistävään liikuntaan sekä edellytysten luomiseen urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitetulle toiminnalle. Avustuksen erityiskohderyhmänä ovat naiset ja tytöt sekä vaikeimmin tavoitettavat ryhmät.

Avustuksilla tuetaan toimintaa, jonka tavoitteena on maahanmuuttajien osallistuminen koko väestölle tarkoitettuun liikuntaan. Tavoitteena ovat muun muassa yhteinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri sekä yhdenvertaisuus liikuntapalvelujen saatavuudessa.

Kehittämisavustusta voi hakea ELY-keskuksilta 13.12.2013 mennessä. ELY-keskukset tekevät päätökset myönnettävistä avustuksista 14.2.2014 mennessä. Kunnat voivat hakea avustusta myös monen kunnan yhteisiin hankkeisiin. Kuntien toivotaan tekevän yhteistyötä hankkeissa paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen tai muiden järjestöjen kanssa. Kunnat voivat myös myöntää avustuksen edelleen seuroille tai järjestöille.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus,
asiantuntija Marie Rautio-Sipilä (31.12.2013 asti), p. 040 775 3449,
asiantuntija Ulla Silventoinen (1.1.2014 alkaen), p.040 775 3449
(sähköpostit [email protected])

Liite:

Linkit:


Regional information