Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Luostarinkylän eritasoliittymän tiesuunnitelman laatiminen käynnistynyt (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti viime keväänä maastomallimittauksilla tiesuunnitelman laatimisen valtatien 8 parantamiseksi Luostarinkylän kohdalla, Raumalla. Tiesuunnitelman maaperätutkimukset ja varsinainen suunnittelutyö on aloitettu joulukuussa. Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alueen kehittämiseen. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa paitsi valtatien 8 myös muun rata-, tie- ja katuverkon liikenneturvallisuutta, sujuvuutta ja liittymien toimivuutta. Hankkeen 1. esittelytilaisuus pidetään kevättalvella 2014. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2014.

Tiesuunnitelma sijoittuu Raumalla Pohjoiskehän ja Koillisväylän kohdalle Luostarinkylän alueelle, joka sijaitsee noin 4 km Rauman keskustasta pohjoiseen kahden ohituskaistajakson välialueella. Valtatielle 8 on tarkoitus rakentaa eritasoliittymä, joka tulee palvelemaan alueelle kehittyvän teollisuus- ja logistiikka-alueen liikennettä. Suunnitelman yhteydessä on tarkoitus katkaista valtatieltä Äyhöntien ja Tiilivuorentien liittymä. Liittymän kohdalle tutkitaan vähintään pakettiauton kulkemisen mahdollistavan alikulkukäytävän rakentamista, jolloin alikulkukäytävä palvelisi myös kevyen liikenteen kulkutarpeita. Muu liikenne ohjataan rakennettavan eritasoliittymän kautta. Valtatielle rakennetaan keskikaide kaistojen väliin, jolloin riski joutua kohtaamisonnettomuuteen vähenee. Lisäksi suunnitellaan korvaavia tieyhteyksiä ja kevyen liikenteen väyliä sekä rautatien tasoristeyksien poistamisia. Suunnitelmassa esitetään myös tarvittavat melusuojaukset.

Suunnittelun edetessä järjestetään kaksi kaikille avointa esittelytilaisuutta, joissa yleisön on mahdollisuus ottaa kantaa ja ilmaista mielipiteensä suunnitelmista. Ensimmäinen tilaisuus, jossa pääpaino on liikennejärjestelyjen vaihtoehtoisilla ratkaisuilla, pidetään kevättalvella 2014. Toinen tilaisuus pidetään tiesuunnitelmaluonnoksen valmistuttua kesällä 2014. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kiinteistöillä tehdään parhaillaan suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia ja maaperätutkimuksia sekä muita vastaavia toimenpiteitä.

Kartta suunnittelualueesta

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Markus Salmi, p. 0295 022 828 ja Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Satu Rajava, p. 040 5171 432

 


Regional information